Bild: JHL

Finländare strejkar mot statlig lönepolitik

FINLAND2024-03-12

Den finländska arbetsmarknaden har på nytt lamslagits av en omfattande strejk. Strejken är främst en protest mot att landets regering vill införa en ny lönemodell, där exportbranscherna ska sätta nivån för de högsta löneökningarna.

Under två veckor kommer ungefär 7 000 arbetstagare att delta i strejken, som bröt under måndagen. Den omfattar främst transporter på järnväg samt logistik och transport i hamnarna. De strejkandes avsikt är att slå mot utrikeshandeln, såväl export som import. Strejkerna gäller också stora industrianläggningar och distributionsterminaler, skriver Hufvudstadsbladet.

Bakom strejken står Industrifacket, JHL, som organiserar anställda inom offentlig sektor och välfärd, Bil- och transportbranschens arbetarförbund Akt, Elektrikerförbundet, Byggnadsförbundet och Servicefacket Pam.

I slutet av förra veckan gjorde den finländska regeringen ett sista försök att förhindra strejken, genom direkta överläggningar mellan arbetsmarknadsorganisationerna och statsminister Petteri Orpo och arbetsminister Arto Satonen, som båda representerar det borgerliga Samlingspartiet. Regeringens representanter ville enligt Hufvudstadsbladet diskutera den lönemodell som regeringen förordar att Finland ska införa, där exportbranscherna ska markera den maximala nivån för löneökningarna. Arbetsmarknadsorganisationerna ville också diskutera andra planerade arbetsmarknadsreformer, vilket statsministern avvisade. Överläggningarna slutade i oenighet.

Färjelinjernas passagerartrafik ska enligt Hufvudstadsbladet inte påverkas av strejken, däremot hindras godstransporterna. Postutdelningen kommer att fungera som vanligt, medan den internationella postgången kommer att fördröjas, och den som har beställt varor på nätet kommer att få vänta längre på dem än normalt, skriver tidningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA