Finländska fack protesterar mot regeringen

FINLAND2023-11-17

De finländska tjänstemannafacken planerar att gå ut i stora demonstrationer i morgon lördag. Under rubriken ”Med måtta i allt” protesterar tjänstemännen mot regeringens fackföreningsfientliga politik. Centralorganisationen STTKs ordförande Antti Palola kallar regeringsprogrammets formuleringar ”oskäliga”.

Den finländska centralorganisationen STTK och dess medlemsförbund planerar att demonstrera mot vad de ser som kraftiga försämringar av arbetstagarnas rättigheter och oskäliga nedskärningar av det sociala skyddet i regeringsprogrammet. Demonstrationen genomförs på lördagen i Helsingfors och bussresor arrangeras från olika delar av landet till huvudstaden.

”Till vår stora glädje kommer också parter utanför STTK att delta i demonstrationen. Det tyder på att medborgarnas missnöje med skrivningarna i regeringsprogrammet ökar, och många oroar sig för sin välfärd och ställning i arbetslivet”, framhåller organisationens ordförande Antti Palola i ett pressmeddelande.

Enligt STTK beror den spända stämningen på arbetsmarknaden och i hela samhället på näringslivets vilja att skrota förhandlings- och avtalssystemet. STTK anser att den finländska modellen fungerat väl och bidragit till förutsebarhet och stabilitet i samhället.

”Många skrivningar i regeringsprogrammet härstammar direkt från näringslivet och är rent ut sagt oskäliga för många. Förtroendet mellan arbetsmarknadsparterna är satt på spel, och osäkerheten fortsätter. Nu kan man bara se fram emot mycket svåra och även konfliktfyllda förhandlingsronder”, kommenterar Antti Palola läget.

Samtidigt drar en våg av strejker i protest mot regeringens politik över Finland. Sedan en dryg vecka tillbaka arrangerar STTK och arbetarfackens centralorganisation FFC endagsstrejker i valkrets efter valkrets. Strejkerna ska enligt planerna fortsätta i ytterligare två veckor.

Det handlar om renodlade politiska stridsåtgärder, alltså inte om strejker som har har sin orsak i strandade förhandlingar om nya kollektivavtal, skriver Yle. FFC och STTK protesterar allmänt mot den sittande regeringen och specifikt mot flera lagändringar som regeringen planerar.

Fackförbunden accepterar enligt Yle inte nedskärningarna i den sociala tryggheten, exempelvis att barntillägget i arbetslöshetsunderstödet ska slopas och att kriterierna för vem som kan få bostadsbidrag ska skärpas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA