Bild: Regeringskansliet

Fler myndigheter ska granskas i utredning

STATSFÖRVALTNING2024-02-09

Regeringen har beslutat att utreda möjligheten att minska antalet analys- och utvärderingsmyndigheter. Syftet är att förbättra verksamheterna utan att öka kostnaderna. ”Analyser och utvärderingar är viktiga för regeringen”, kommenterar civilminister Erik Slottner, KD, uppdraget.

Den sittande Utredningen om mindre myndigheters uppgifter får ett utvidgat uppdrag, som nu också ska innefatta att granska analys- och utvärderingsmyndigheterna.

En tidigare utredning, som lämnade sitt betänkande 2018, granskade Brottsförebyggande rådet, Inspektionen för socialförsäkringen, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtanalys, Myndigheten för trafikanalys och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Utredaren föreslog då att de sju myndigheterna skulle bli tre, en förändring som inte genomförts.

Syftet med den nya utredningen är att genom sammanslagningar förbättra verksamheten utan att öka statens kostnader för analys och utvärdering, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

”Analyser och utvärderingar är viktiga för regeringen. Det finns ett antal myndigheter som har detta som sin huvudsakliga verksamhet, men många av dem är små. Sammantaget täcker de heller inte in alla politikområden”, konstaterar civilminister Erik Slottner, KD, i pressmeddelandet.

Utredningen får i uppdrag att lämna förslag till organisations- och strukturförändringar som medför att regeringens behov av analys och utvärdering tillgodoses utan att statens kostnader ökar. Universitet och högskolor ska undantas från översynen.

Enligt regeringens beslut får utredningen ingen förlängd tid för det utvidgade uppdraget. Utredningen ska redovisas senast 15 december 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA