Fler statsanställda har ont i nacke och rygg

ARBETSMILJÖ2023-02-02

Det går att se en positiv utveckling på flera områden när det gäller de statligt anställdas arbetsmiljö under pandemin, visar en sammanställning som Arbetsgivarverket gjort av svaren i en stor arbetsmiljöundersökning. Men samtidigt har andelen statsanställda som har nack- och ryggsmärtor har ökat.

Arbetsgivarverket har ställt samman svaren från statligt anställda i Arbetsmiljöverkets och SCBs undersökning Arbetsmiljön 2021. Ungefär 950 statligt anställda ingår i underlaget.

Enligt rapporten finns det positiva tendenser på flera områden – exempelvis är det fler som svarar att de har lagom arbetsbelastning, att de kan påverka när olika arbetsuppgifter ska utföras och att de har tillräckligt med tid för huvudsysslan. Men samtidigt svarar färre att de får tydliga besked av chefen. Det går också att se en ökning av problem med ont i nacke och rygg samt av sittande arbete i över två timmar.

”Tendenserna kan vara ett resultat av en förändrad arbetssituation med ökat distansarbete för många. Samtidigt är det vanskligt att dra generella slutsatser om förändringarna på kortare sikt då en undersökning av den här storleken har en relativt hög felmarginal”, konstaterar Arbetsgivarverkets analytiker Anna Araskog i ett pressmeddelande.

På längre sikt finns enligt rapporten också en trend mot minskad utsatthet för våld. Det är främst män som uppger sig vara mindre utsatta. För kvinnor är trenden däremot oförändrad eller svagt ökande.

Historiskt har mätningarna enligt rapporten visat att statsanställda i högre grad än personer på arbetsmarknaden i stort klara över vem som har arbetsmiljöansvaret. De uppger även i större utsträckning att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. De är dessutom mer nöjda med arbetet i stort och anser oftare att de har meningsfulla arbetsuppgifter. Däremot saknar de statsanställda i större utsträckning tydliga mål i arbetet och upplever oftare att den egna arbetsinsatsen är otillräcklig.

Arbetsmiljöundersökningen genomfördes under kvartal fyra 2021 och kvartal ett 2022. I Arbetsgivarverkets analys har de statligt anställdas svar jämförts med arbetsmarknaden som helhet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.