Flera myndigheter får ansvar för satsning på naturnära jobb

ARBETSMARKNAD2020-06-29
Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen får regeringens uppdrag att genomföra en satsning på naturnära jobb, Målgruppen är nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden.

Som regeringen aviserade redan i förslaget till vårändringsbudget ska satsningen bidra till att möta en svårare situation på arbetsmarknaden, inte minst med tanke på coronapandemin.

Målgruppen är nyanlända och långtidsarbetslösa. Insatserna ska enligt regeringens uppdrag utformas så att det ger deltagarna den kompetens som efterfrågas av de gröna näringarna, med anställning inom näringslivet som långsiktigt mål.

De arbetssökande ska främst få prova på och arbeta med arbetsuppgifter som natur- och skogsvårdande skötsel inom myndigheternas verksamhetsområden, företrädesvis på offentlig mark. Det kan till exempel handla om bekämpning av granbarkborren. Särskilt fokus ska vara på jämställdhet och att få kvinnor att delta i arbetslagen.

Insatserna ska koordineras och samordnas av Skogsstyrelsen, som också ska lämna en redovisning av uppdraget senast 15 februari 2021.

Myndigheternas uppdrag med naturnära jobb

Skogsstyrelsen: Ska koordinera satsningen och skapa förutsättningar för naturnära jobb inom sin egen verksamhet.

Sveriges geologiska undersökning, SGU:  Ska bidra med lämpliga arbetsuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Naturvårdsverket: Ska bidra med lämpliga arbetsuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Länsstyrelserna: Ska bidra med lämpliga arbetsuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Länsstyrelserna leder det regionala arbetet på området och ska därför också underlätta de regionala kontakterna.

Arbetsförmedlingen: Ska bidra till effektivt genomförande utifrån sitt ordinarie uppdrag, bland annat med insatser kring subventionerade jobb.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.