Fördjupat myndighetssamarbete kring dömda

KRIMINALVÅRDEN2022-09-16

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen vill fördjupa sitt samarbete kring dömda personer. I en gemensam rapport till regeringen föreslår myndigheterna att även Kriminalvården ska ingå i den finansiella samverkan som redan finns mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner.

Fler av Kriminalvårdens klienter behöver ett nära stöd för att närma sig arbetsmarknaden, konstaterar de två myndigheterna. Personer som avtjänar straff behöver hjälp tillbaka in i samhället. De två myndigheterna har haft ett gemensamt uppdrag från regeringen att tillsammans med kommunerna utveckla Krami eller motsvarande verksamhet. Krami är samordnade insatser för arbete eller utbildning, och finns i dag på 14 orter i landet.

Myndigheterna föreslår nu att det fördjupade samarbetet dem emellan ska ske inom Samordningsförbunden, som är en befintlig finansiell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region.

”Målet är att fler brottsdömda ska kunna få del av insatserna på samma villkor, oavsett var i landet man bor”, framhåller Maria Kindahl, avdelningschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheterna måste lagen om samordningsförbund ändras för att ge Kriminalvården möjlighet att ingå. De Krami-verksamheter som finns i dag ska enligt förslaget fortsätta som tidigare där det är motiverat.

”Samordningsförbunden är en viktig arena för samverkan i klientarbetet där de myndigheter och aktörer som våra klienter ofta har behov av stöd från finns. Utöver Arbetsförmedlingen kan det handla om både kommun och hälso- och sjukvård. För att minska risken för återfall i brott behöver Kriminalvården hjälp från andra samhällsaktörer att möta klienternas behov”, understryker Emma Ekstrand, avdelningsdirektör på Kriminalvården, i pressmeddelandet.

Dagens samarbete mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen är enligt pressmeddelandet uppdelat i tre delar med totalt cirka 4 000 deltagare, varav drygt 1 800 i anstalt, drygt 1 700 i frivård och knappt 400 i Krami. Cirka 75 personer från Arbetsförmedlingen arbetar vid anstalt och frivård.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.