Förordar krisavtal med lika lönelyft för alla

LÖNER2022-10-18

I en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet föreslår ordförandena för fem av LOs medlemsförbund ett krisavtal med lika löneökningar för alla, för att hindra att klyftorna ökar i en svår tid.

Förbundsordförandena Johan Lindholm, Byggnads, Urban Pettersson, Elektrikerna, Lennart Mauritzon, Fastighets, Mikael Johansson, Målarna, och Gabriella Lavecchia, Seko, skriver i Svenska Dagbladet att det är naturligt att många medlemmar nu ställer krav på sina fackliga organisationer att leverera löneökningar som kompenserar för den minskande köpkraften. De låga löneökningarna för arbetarkollektivet de senaste åren har lett till att vanliga tjänstemän dragit ifrån ytterligare då de fått en löneglidning lokalt där hela löneutrymmet tagits ut, hävdar de fem LO-ledarna.

”Som part på arbetsmarknaden så har vi ett ansvar när det gäller att inte bidra till att förvärra den samhällsekonomiska situationen. Vi vill inte tillbaka till 1980-talet där höga nominella löneökningar helt urholkades av att inflationen triggades till ännu högre nivåer. Men samtidigt kan det inte alltid vara våra medlemmar som ska ta ansvar för att exempelvis inflationen inte ökar mer än nödvändigt. Våra medlemmar ser till att samhället inte stannar, det ska även visa sig i lönekuvertet”, skriver de.

Avtalskrav för att fullt ut kompensera för en inflation på uppemot tio procent riskerar att slå tillbaka mot medlemmarna, fortsätter de fem fackförbundsordförandena, men konstaterar att det vore oansvarigt att inte ta ut hela det löneutrymme som finns. Arbetstagare behöver ha köpkraft så att företagen får någon att sälja till, skriver de i artikeln, och lanserar en helt ny modell för ett krisavtal. Målet är att stärka de lågavlönade grupperna utan att äventyra samhällsekonomin. Modellen innebär att alla, oavsett lönenivå, får en löneökning med samma belopp, vilket räknas ut genom att en procentsats multipliceras med den månatliga snittlönen i Sverige.

”För de arbetstagare som tjänar under snittlönen innebär förslaget ett högre procentuellt påslag, för de med högre löner blir procenten mindre. Och det ska gälla alla, oavsett om du är vd på ett stort börsnoterat bolag, eller om du är lokalvårdare eller undersköterska i välfärden”, skriver debattartikelns författare.

Ett ettårigt krisavtal för alla på arbetsmarknaden som är utformat på detta sätt skulle enligt dem göra att fler lågavlönade skulle klara av sin privata ekonomi, bo kvar i sina hem, se till att barnen kan fortsätta med sin idrott och att kunna ställa mat på bordet:

”Helt enkelt ett rättviseavtal där klyftorna inte ökar i en svår tid. Politiken måste nu också leverera för att detta ska fungera. Ett starkt högkostnadsskydd för elen måste verkställas, socialförsäkringarna och a-kassan måste ge trygghet och rimliga ersättningar. Det är nu upp till bevis för alla parter på arbetsmarknaden och för den kommande regeringen. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men då måste alla göra det.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA