Försäkringskassan anmäler chef

FÖRSÄKRINGSKASSAN2014-04-07

Nu backar Försäkringskassan från sitt tidigare beslut och anmäler nyligen avgångne kommunikationsdirektören Jonas Lindgren till Statens ansvarsnämnd.

Så sent som 2 april offentliggjorde Försäkringskassan en intern utredning angående den jävssituation som kommunikationsdirektör Jonas Lindgren varit inblandad i. Utredningens slutsats var att det fanns omständigheter som skulle kunna vara grund för uppsägning.

Men eftersom Jonas Lindgren själv valt att lämna sitt uppdrag lades utredningen ned utan disciplinära åtgärder och utan att han anmäldes till Statens ansvarsnämnd.

Men nu ändrar sig Försäkringskassan och kommer att anmäla Jonas Lindgren till ansvarsnämnden. Det sedan han begärt sex månaders uppsägningstid.

Det är Försäkringskassans rättschef som nu har gett en rekommendationen till generaldirektör Dan Eliasson om att han ska anmälas. Det skriftliga beslutet väntas komma under veckan uppger myndighetens presstjänst.

Därmed kommer två av Försäkringskassans högsta chefer, kommunikationsdirektören Jonas Lindgren och säkerhetsdirektören Torgny Collin, bli föremål för granskning i Statens ansvarsnämnd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA