Förtroenderas för Dan Eliasson

FÖRSÄKRINGSKASSAN2014-05-12
En ny medarbetarenkät på Försäkringskassan ger dramatiskt sänkta förtroendesiffror för generaldirektör Dan Eliasson. Bara var fjärde anställd har nu förtroende för honom.

Medarbetarenkäten gjordes under tre veckor i april, strax efter att Expressen avslöjat att toppchefer på myndigheten kunde misstänkas för jäv och brott mot efterforskningsförbudet.

När Publikt talade med lokala förtroendevalda i mitten av april var kritiken mot Försäkringskassans ledning stark. ”Ledningen har med detta förstört allt som man sagt att medlemmarna i kärnverksamheten ska jobba som hårdast med, nämligen att bygga upp förtroendet hos kunderna, sade exempelvis Peter Karlsson, sektionsordförande för ST inom Försäkringskassan i Dalar­nas, Gävleborgs och Örebro län.

Nu har vanliga medarbetare fått säga sitt, och siffrorna visar på ett kraftigt förtroenderas för generaldirektör Dan Eliasson. Endast 26 procent säger att de har förtroende för högste chefen. I en motsvarande undersökning som gjordes i november – december förra året var andelen 68 procent.

– Jag har haft väldigt höga förtroendesiffror tidigare, säger Dan Eliasson till Publikt. Att de nu har gått ned så kraftigt är en signal jag får ta till mig. Men samtidigt går det inte att komma ifrån att det här är en undersökning som gjorts under väldigt speciella omständigheter.

De speciella omständigheterna gäller inte enbart de fel som höga chefer i Försäkringskassan begått och som granskats hårt av medierna, enligt Dan Eliasson.

– Vi är inne i en omställningsprocess som berör många, vilket skapar oro och osäkerhet. Vi har också haft ett väldigt hårt arbetsår med ökande volymer. Allt detta samspelar, men vi är inte färdiga med analysen än.

Enligt enkäten anser endast 37 procent av medarbetarna att de har en rimlig arbetsbelastning, mot 46 procent före årsskiftet. Och färre anser att de har mandat att besluta om sitt eget arbete och att agera utan att fråga chefen först.

I medarbetarundersökningen ställdes också frågan om förtroendet för andra chefer närmast under generaldirektören. Även där gav medarbetarna ett lågt betyg: i genomsnitt har 36 procent förtroende för sin avdelningschef.

– Även som chefskollektiv har vi fått en klar signal, säger Dan Eliasson. Men förtroendefrågan för mig är den som särskilt sticker ut.

Den närmaste uppgiften blir att reda ut orsakerna till den bristande tilliten, menar han. I augusti görs en ny, fördjupad medarbetarenkät.

Om förtroendet är lika lågt då, kan du sitta kvar?

– Om jag skulle känna att jag inte gör ett bra jobb och om uppdragsgivaren inte har förtroende för mig kan jag inte sitta kvar. Men jag tänker inte fundera i de banorna på basis av en enstaka undersökning.

Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan, säger att hon inte är förvånad över resultaten i medarbetarundersökningen. Många anställda upprörs över hur höga chefer tillåtits agera, konstaterar hon.

– Och samtidigt har vi en högre arbetsbelastning är på länge. Dessutom finns ett missnöje över bristande befogenheter. Man har haft förväntningar om att få större befogenheter i arbetet, men inte så mycket har hänt på det området.

Enkäten

Försäkringskassan gör urvalsundersökningar bland medarbetarna var fjärde månad. Den som skickades ut i april gick till omkring 4 500 anställda, och svarsfrekvensen var 81 procent.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.