Kassachefer utredda för nepotism

FÖRSÄKRINGSKASSAN2014-03-27

Försäkringskassans säkerhetsstab har utrett två toppchefer som gett närstående jobb, rapporterar Expressen. Den ena utredningen har lagts ned utan åtgärd, medan den andra fortfarande pågår.

Det första fallet gäller Dani Razmgah, som strax efter att utredningen lagts ned utsågs till försäkringsdirektör och placerades i myndighetens ledningsgrupp. Han anställde sin sons 21-åriga sambo till en tjänst han själv skapat. Han säger till Expressen att det var bråttom att få en person på plats, eftersom personalen ”går på knäna”.

Under utredningen framkom också att han förra året mejlat en underställd medarbetare med en fråga om möjligheterna för hans hustru att få jobb på kassan.

STs avdelningsordförande på Försäkringskassan, Siv Norlin, kommenterar i Expressen att det finns lagar och förordningar som reglerar anställningar i en myndighet. ”Redan i regeringsformen från 1809 bestämdes att tjänster ska tillsättas utifrån förtjänst och skicklighet, just eftersom man inte ska kunna gynna en anhörig som behöver ett arbete.”

Försäkringskassans presschef Helena Esscher säger till Publikt att anledningen till att utredningen inte ledde till disciplinåtgärder var att det gällde en tillfällig tjänst på sju månader och att situationen krävde ett snabbt agerande.

– Det var i samband med vår flytt till Telefonplan och alla var under väldigt stor press. Man behövde få in någon tillfälligt väldigt snabbt. Jag har förstått att regelverket tillåter det.

Det andra ärendet gäller kommunikationsdirektör Jonas Lindgren. Enligt Expressen inledde han en relation med en underställd medarbetare, och utsåg henne senare till chef för kundkommunikation. Formellt skulle Försäkringskassans HR-chef vara kvinnans chef, men Jonas Lindgren har enligt Expressen attesterat lön, utlägg och semesterdagar.

Kvinnan ska ha fått gå en extern kurs för 193 750 kronor. I november förra året följde hon med Jonas Lindgren på en privat resa till USA, men tog inte ut semesterdagar. Felet korrigerades efter att Expressen begärt ut uppgifterna.

Utredningen om Jonas Lindgren hanteras av HR-direktör Lars-Åke Brattlund och ska vara klar i nästa vecka, säger Helena Esscher. Hon påpekar att båda utredningarna har gjorts efter anmälningar till Försäkringskassans visselblåsarfunktion.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA