Ännu en kassachef kan anmälas

FÖRSÄKRINGSKASSAN2014-04-04

Försäkringskassan kan komma att anmäla ytterligare en chef, kommunikationschefen Jonas Lindgren, till Statens ansvarsnämnd. ”Vi håller på att utreda det, men det lutar åt att det är där vi landar”, säger generaldirektör Dan Eliasson till Publikt.

Försäkringskassans säkerhetsdirektör har anmälts till Statens ansvarsnämnd, kommunikationschefen har begått fel som utgör grund för uppsägning och HR-chefen anklagas i media för jäv.

Generaldirektör Dan Eliasson har det hett om öronen, något som märktes när han inför generaldirektörskolleger och andra inbjudna skulle hålla tal vid den officiella invigningen av de nya lokalerna vid Telefonplan i Stockholm. Han började med att konstatera att han först måste säga något om ”elefanten i rummet”.

– Det har begåtts allvarliga fel, och de måste hanteras på ett formellt rätt sätt. Ett annat jobb är att komma tillbaks till det tempo och till den lust och energi vi hade innan vi gjorde de här misstagen.

”Misstagen” har bland annat begåtts av kommunikationschefen Jonas Lindgren, som i praktiken var chef för sin flickvän och attesterade hennes arbetstid och fakturor. Enligt Försäkringskassans egen utredning har hans agerande stridit mot regelverket i så hög grad att det ger grund för uppsägning.

Men eftersom Jonas Lindgren valt att säga upp sig själv var det inte aktuellt, enligt utredningen.

På torsdagen framkom dock att chefsavtalets uppsägningstid på sex månader innebär att han fortfarande kan ställas till svars inför Statens ansvarsnämnd, där disciplinansvar för de högsta cheferna i staten prövas. Försäkringskassans rättschef utreder frågan, säger Dan Eliasson till Publikt.

– Det lutar åt att det är där vi landar.

Enligt Försäkringskassans presstjänst kan ett beslut komma att fattas på måndag.

På torsdagen undertecknade Dan Eliasson en anmälan till samma nämnd gällande säkerhetsdirektören Torgny Collin. Han anklagas för att eftersöka källor till artiklar i Expressen om Jonas Lindgren och försäkringsdirektör Dani Razmgah. Den senare fick stå till svars i tidningen för att han ordnat ett jobb på Försäkringskassan åt sin sons flickvän.

Under ett möte med sin personal på säkerhetsstaben frågade Torgny Collin vem som kunde ha läckt till Expressen – men en av deltagarna spelade in mötet och lämnade uppgifterna till Expressen. Torgny Collin bröt mot det grundlagsstadgade förbudet för myndigheter att efterforska medarbetare som lämnar uppgifter till medierna.

I inspelningen från mötet talas också om huruvida utredningen om Jonas Lindgren lagts ned eller inte. Torgny Collin har offentligt sagt att utredningen pågår, men hörs på mötet säga att ”den här utredningen går vi inte vidare med i det här läget”. När personalen undrar varför han inte sagt detta offentligt svarar Torgny Collin enligt Expressen att ”jag har fått de här orderna om jag får uttrycka det så då. Jag kan inte säga mer än så.”

Torgny Collin hänvisar på mötet till ett samtal han haft med gd Dan Eliasson och HR-chef Marita Schwartz. Dan Eliasson säger till Publikt att han inte gett order om att utredningen skulle läggas ned.

– Jag kan bara säga att det inte stämmer. Det skulle vara fullständigt främmande för mig att lägga mig i någon yrkeskategoris arbete innan det är slutfört.

Dan Eliasson påpekar att Torgny Collin i lördags skrev på myndighetens intranät att han kanske hade varit otydlig när han talade med personalen om utredningens vara eller inte vara.

Men det Torgny Collin säger enligt Expressens bandutskrift låter inte otydligt.

– Jag har inte lyssnat på det, men det är i alla fall inte min sanning. Jag har absolut inte lagt ned. Det här måste utredas i botten för vår trovärdighet.

Dan Eliasson tillägger ”och då måste du omedelbart ställa frågan om jag har utövat någon påtryckning”.

– Och nej, jag har inte pratat med Torgny, det skulle vara mig främmande. Jag vill hålla mina händer helt rena i det här sammanhanget, så att jag kan fatta kloka beslut i slutet av utredningen.

Torgny Collin är interimistiskt, tillfälligt, avstängd från jobbet under en vecka. Avstängningen kommer dock att fortsätta tills Statens ansvarsnämnd fattar ett beslut, enligt Dan Eliasson.

Han säger att han är ledsen, arg och bedrövad över att toppchefer i Försäkringskassan begått det han kallar ”enkla misstag”.

– Man efterfrågar inte källor, man attesterar inte åt närstående. Misstag gör vi alla, men inte den här typen av enkla misstag.

Men varför har man inte det i ryggmärgen här?

– Det är det som jag vill diskutera med resten av organisationen, det vore fel att försöka skriva ut en medicin på stående fot. Men självklart måste vi dra lärdom. Vi kan inte – ursäkta uttrycket – ”göra en kungen” och säga att nu vänder vi blad.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA