Överklagar dom om tryckfrihetsbrott

FÖRSÄKRINGSKASSAN2015-04-01

Försäkringskassans säkerhetschef överklagar tingsrättens fällande dom om brott mot efterforskningsförbudet. Han hade inte något uppsåt att ta reda på vem som läckt uppgifter till pressen, enligt inlagan till hovrätten.

I februari dömde tingsrätten Försäkringskassans säkerhetsdirektör Torgny Collin för att ha försökt ta reda på vem som läckt uppgifter till Expressen om flera missförhållanden på myndigheten.

Ett samtal med en grupp anställda hade spelats in på band och upptagningen låg till grund för domen om brott mot efterforskningsförbudet i Södertörns tingsrätt. .

Nu vill han frias från anklagelserna och har därför överklagat till hovrätten.

Enligt den skriftliga inlagan hade Torgny Collin ingen avsikt att göra efterforskningar på ett otillåtet sätt. De frågor som hörs på bandet ställdes för att ta reda på hur interna handlingar hanteras, inte för att utröna vem som läckt uppgifter till pressen. Det som sägs på ljudupptagningen var inte heller ämnat som en fråga utan närmast som att han tänkte högt i en grupp där han kände sig trygg.

Torgny Collins advokater ber därför hovrätten att meddela prövningstillstånd och helt frikänna honom från anklagelserna om brott mot grundlagens efterforskningsförbud.

Efterforskningsförbudet innebär att företrädaren för statliga eller kommunala myndigheter inte får försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till medier. Anställda ska utan risk kunna berätta för en journalist om verksamheten. Lagstiftningen finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA