Försäkringskassan arbetar ojämställt

FÖRSÄKRINGSKASSAN2013-11-18
Jämställdheten står i bakgrunden i Försäkringskassan. Det gäller bland annat handläggningen av sjukpenning, enligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Försäkringskassan avvisar kritiken.

 På regeringens uppdrag har ISF granskat Försäkringskassans styrning och handläggningen av sjukförsäkringsärenden ur ett jämställdhetsperspektiv. Anledningen är att skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män har ökat.

”ISFs granskning visar att handläggningen av sjukpenning skiljer sig åt för kvinnor och män och att jämställdhetsperspektivet har en undanskymd roll hos Försäkringskassan”, skriver myndigheten i sin rapport.

Enligt rapporten finns det skillnader mellan hur Försäkringskassan handlägger ansökningar om sjukpenning beroende på om den gäller en kvinna eller en man. Försäkringskassan genomför utredningar och insatser i något högre grad för kvinnor än för män. 

”Det behöver i sig inte betyda att Försäkringskassans handläggning sker på ett sätt som medför omotiverade skillnader mellan kvinnor och män, men för Försäkringskassan kan det vara värt att uppmärksamma skillnaderna i sitt fortsatta arbete med att säkerställa en jämställd handläggning”, säger ISFs projektledare Susanne Eriksson i ett pressmeddelande.

ISF påpekar också att begreppet jämställdhet i princip inte nämns i Försäkringskassans styrdokument. Jämställdhetsperspektivet som begrepp har i det närmaste försvunnit:

”Försäkringskassan behöver därför i sin styrning synliggöra jämställdhetsperspektivet och konkretisera vad det innebär för handläggningen av sjukpenning”, säger Susanne Eriksson.

Enligt försäkringsdirektör Svante Borg vid Försäkringskassan har myndigheten en handlingsplan för jämställdhet:

”Vi fortsätter enträget att jobba mot en bristande jämställdhet”, säger han i ett uttalande.

Svante Borg anser att rapporten från ISF har så allvarliga brister att den inte ger underlag för några slutsatser om huruvida det finns oskäliga eller omotiverade skillnader mellan hur kvinnor och män behandlas av Försäkringskassan.

”Det är svårt att ta till sig den och se vad den skulle ge oss för vägledning. Den ger oss ingen ny kunskap, tycker vi”, säger Svante Borg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.