Försäkringskassan får kritik av JO

INTEGRITET2020-05-19
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Försäkringskassan för att myndigheten begärt att få ut samtliga journaler för en försäkrad för att avgöra en ansökan om stöd till ett specifikt hjälpmedel.

Det var i november 2018 som JO fick in en anmälan mot Försäkringskassan från en försäkrad som hade begärt bidrag från arbetsskadeförsäkringen till ett handlovsstöd. Enligt anmälan är den försäkrade kritisk emot att Försäkringskassan begärde in samtliga journaler som rörde den försäkrade, bland annat från sjukvården och ungdomsmottagningen.

Den försäkrade anmärkte också också på att flera handläggare hade fått tillgång till journalkopiorna, och att de skickades med vanlig post i stället för i rekommenderade brev.

JO konstaterar att det stämmer att Försäkringskassan med anledning av ansökningen om ersättning för särskilda hjälpmedel enligt arbetsskadeförsäkringen har begärt att få ut den sökandes samtliga befintliga journaler. I beställningen gjordes ingen avgränsning genom att ange vilken typ av hjälpmedel det var frågan om eller vilken typ av besvär som hjälpmedlen avsåg.

Resultatet blev att ett stort antal medicinska journaler lämnades till Försäkringskassan. Många av dessa avsåg helt andra medicinska frågor än dem som var relevanta i ärendet, konstaterar JO.

Det ska finnas ett orsakssamband mellan ett visst olycksfall och de besvär den enskilde har, för att det ska räknas som en arbetsskada. JO konstaterar att det vid den bedömningen kan vara nödvändigt att begära in ett omfattande medicinskt underlag för att till exempel kunna utreda om det finns konkurrerande skadeorsaker. Samtidigt ska myndigheten inte göra större ingrepp än nödvändigt i den enskildes integritet. Endast sådana handlingar som behövs ska begäras in, skriver JO.

”Jag är kritisk till det inträffade och Försäkringskassan förtjänar kritik för att myndigheten inte avgränsade sin begäran av handlingar utifrån vad handläggningen av NNs ärende krävde eller ens övervägde om så kunde ske”, skriver JO Thomas Norling i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.