Försäkringskassan kritiseras för ogenomtänkt styrning

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-05-28
Det var bristande styrning som var orsaken till att Försäkringskassan inte nådde önskade resultat vid införandet av särskilda utredningar vid långa sjukfall, enligt en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Mindre detaljstyrning och ökad involvering av handläggarna är viktigt för en långsiktig och hållbar hantering av sjukförsäkringen, menar ISF.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har granskat Försäkringskassans styrning och implementeringen av handläggningsmomentet särskild utredning, som skulle förbättra hanteringen av de långa sjukskrivningsfallen. Modellen särskild utredning var myndighetens eget svar på ett uppdrag från regeringen om att införa kontrollstationer i långa sjukfall, konstaterar ISF i ett pressmeddelande. Då framhöll Försäkringskassan hur viktigt momentet var, men flera utvärderingar har enligt ISF visat att det bara genomfördes i en liten del av de aktuella ärendena.

Modellen med särskild utredning skulle enligt Försäkringskassan innebära att ett handläggarteam bland annat skulle bedöma den försäkrade personens arbetsförmåga och rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning. Men granskningen visar att arbetet med särskild utredning har präglats av ett avstånd mellan verksamhetsutvecklingen som utvecklade momentet och den handläggande verksamheten som skulle utföra det, skriver ISF.

Verksamhetsutvecklingen fokuserade på att tillmötesgå regeringens krav och Försäkringskassans övergripande strategier, medan den handläggande verksamhetens förutsättningar och kunskap inte påverkade utformningen. Tillsammans med en detaljerad och ryckig styrning bidrog det till ineffektivitet, olikheter i handläggningen och svårigheter att få handläggningsmomentet att fungera, konstaterar ISF.

ISFs bedömning är att mindre detaljstyrning och ökad involvering av handläggarna är viktigt för en långsiktig och hållbar hantering av sjukförsäkringen. Om Försäkringskassan inte kan låta verksamheten själv driva utvecklingsarbetet, är det viktigt att utvecklingsarbetet åtminstone sker närmare dem som faktiskt ska utföra handläggningen, skriver ISF.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.