Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Forskningsanslag ska få ges för längre perioder

FORSKNING2024-02-13

Regeringen har beslutat att Vetenskapsrådet ska kunna ge forskningsanslag med längre framförhållning. Viss forskning av nationellt intresse ska kunna få anslag beviljade för en tioårsperiod, i stället för de sex år som i dag är den övre gränsen.

Regeringen har beslutat att ändra Vetenskapsrådets instruktion så att myndigheten får möjlighet att besluta om tioåriga bidragsperioder för finansiering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Syftet är att förbättra förutsättningarna för den långsiktiga planeringen av resurser till viktig forskningsinfrastruktur.

”Den här förändringen har efterfrågats från flera olika håll eftersom finansiering av forskningsinfrastruktur måste vara långsiktig, givet verksamhetens art och behov av långsiktiga investeringar”, kommenterar utbildningsminister Mats Persson, L, regeringens beslut i ett pressmeddelande.

I dag begränsar Vetenskapsrådets instruktion myndighetens möjligheter att bevilja forskningsmedel till perioder på högst sex år. Vetenskapsrådet har självt föreslagit att medel för viss forskningsinfrastruktur, särskilt synkrotronljusprojektet Max IV, ska kunna beslutas för en tioårsperiod. Flera lärosäten har enligt pressmeddelandet också lyft frågan i olika sammanhang. Behovet av långsiktighet framhölls även i Forskningsfinansieringsutredningens betänkande i fjol.

Ändringen träder i kraft 12 mars i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA