Fortsatt kompetensbrist i staten

ARBETSMARKNAD2023-05-10

Bristen på lämpliga sökanden till statliga jobb är fortsatt hög, trots den svaga konjunkturen, visar Arbetsgivarverkets senaste kompetensbarometer.

Arbetsgivarverkets senaste Kompetensbarometer, en undersökning som presenteras två gånger per år, visar att andelen statliga arbetsgivare med brist på lämpliga sökande vid rekrytering ligger på 88 procent, att jämföra med rekordnoteringen 91 procent vid höstens mätning.

Varannan statlig arbetsgivare uppger också att de har svårt att behålla personal. Vid den förra mätningen var det var tredje arbetsgivare som uppgav att detta var ett problem.

Liksom tidigare år är det it-personal det råder störst brist på bland de statliga arbetsgivarna. Närmare sju av tio av Arbetsgivarverkets medlemmar uppger enligt Arbetsgivarverket att de har svårt att rekrytera it-personal inom systemutveckling och förvaltning. Detta är en svag minskning jämfört med höstens mätning.

När det gäller it-drift, it-underhåll och support har bristen ökat från 42 procent i höstas till 51 procent i den senaste mätningen. Bristen på HR-kompetens ligger kvar på oförändrad nivå.

Antalet statsanställda har enligt Arbetsgivarverket ökat i takt med att befolkningen ökat och genom satsningar på statlig verksamhet. Under fjärde kvartalet 2022 fanns närmare 280 000 statligt anställda. Det motsvarar 5,5 procent av samtliga anställda på den svenska arbetsmarknaden, en ökning från 5,3 procent under tredje kvartalet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA