Foton från brottsutredningar hamnade i amerikansk molntjänst

TULLVERKET2022-03-16

Foton och filmer som anställda på Tullverket tog i tjänsten, och som ingick i brottsutredningar, överfördes från personalens jobbmobiler till en amerikansk molntjänst. Nu har Integritetsskyddsmyndigheten beslutat att Tullverket måste betala en sanktionsavgift för bristande rutiner, skriver tidningen Arbetet.

Det är Integritetsskyddsmyndigheten, Imy, som har avslutat en granskning av en incident där uppgifter från brottsutredningar har överförts från anställdas tjänstemobiler till molntjänsten Google foto, rapporterar tidningen Arbetet.

Det handlar om två medarbetare på Tullverket som hade kopplat sina privata Google foto-konton till sina tjänstemobiler. Det här ledde till att foton och filmer som de anställda tog i jobbet automatiskt laddades upp och lagrades i molntjänsten.

Enligt Imy, som fick en anmälan om incidenten 2019, kan tjänstemännen därmed oavsiktligt ha röjt personuppgifter kopplade till brottsutredningar.

Tullverket har angett att användningen av Google foto inte är tillåten men enligt Imy har myndigheten, som är personuppgiftsansvarig, inte haft de rutiner och tekniska spärrar som krävs. Imy har därför utfärdat en sanktionsavgift på 300 000 kronor mot Tullverket.

Enligt Imy kunde beloppet varit avsevärt högre om det inte hade funnits flera förmildrande omständigheter. Till exempel handlade det om ett fåtal medarbetare och de bilder och filmer som laddades upp har raderats. Tullverket har även vidtagit flera åtgärder för att förhindra att något liknande sker igen.

I ett pressmeddelande skriver Imy att det ska finnas tydliga rutiner och riktlinjer för anställdas användning av tjänstemobiler och att de anställda behöver utbildning och information om hur personuppgifter får behandlas.

”Det bör även finnas tekniska begränsningar för vilka appar som får laddas ner på tjänstemobilerna” skriver juristen Jonas Agnvall, som lett Imys granskning, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA