"FRA får inte snoka fritt"

KONTROLL2007-06-13
Syftet med förslaget om utökad signalspaning är att skydda Sverige mot yttre hot – inte att snoka i svenska medborgares e-post, skriver försvarsminister Mikael Odenberg i en debattartikel.

Riksdagen ska idag besluta om förslaget till utökad signalspaning. Genomförandet kommer att fördröjas ett år på grund av att regeringen inte kommit överens med oppositionen.

Signalspaning har underrättelsetjänsten bedrivit i mer än 60 år, den nya lagen gör det möjligt att lyssna på signalerna oavsett hur de överförs, skriver Mikael Odenberg tillsammans med fyra ledamöter i försvarsutskottet. De fyra övriga är Staffan Danielsson, c, Karin Enström, m, Else-Marie Lindgren, kd, och Allan Widman, fp.

”Svensk underrättelsetjänst följer den militära utvecklingen i vår omvärld, men också utvecklingen av gränsöverskridande terrorism, hot mot våra it-system eller spridningen av massförstörelsevapen”, skriver de.

Försvarsunderrättelseverksamheten riktar sig mot utlandet och handlar inte om att övervaka svenska medborgare. Och FRAs signalspaning handlar inte om att avlyssna våra inhemska telefonsamtal, datatrafik eller att snoka i medborgarnas e-post, påpekar de.

Enligt debattartikeln har lagen fått sådana kontrollverktyg att risken för intrång i privatlivet minimerats och skyddet för den enskilde stärkts. För att tillmötesgå socialdemokraternas krav har man också gjort en katalog som preciserar när signalspaning ska få användas.

”Ansträngningarna var förgäves trots att socialdemokratiska företrädare bejakat såväl behovet av den nya lagstiftningen som vikten av att FRA kan bedriva signalspaning även i trådförbindelser.”

Socialdemokraterna har tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet lämnat in en gemensam begäran om vilandeförklaring av det lagförslag riksdagen ska behandla idag. Därmed krävs fem sjättedelars majoritet för att lagen ska kunna genomföras. Resultatet blir att den nya lagen inte kan införas med enkel majoritet förrän efter en andra omröstning ett år senare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.