S ställer krav på signalspaning

FRA2007-04-19
Socialdemokraterna ställer krav på förändringar på tio punkter. Annars stödjer de inte regeringens förslag om utökad signalspaning för Försvarets radioanstalt, FRA.

Socialdemokraterna vill att den nya signalspaningslagen mer entydigt ska vara inriktad på bekämpning av terrorism och yttre väpnade hot. Den ska inte utnyttjas för att jaga vanliga brottslingar. S vill att avlyssningar i förväg ska tillståndsprövas i domstol för att kontrollen av FRA ska öka.

 

– Detta är våra villkor. Det är bara att ta dem, säger förre justitieministern Thomas Bodström till Svenska Dagbladet.

 

Regeringen har föreslagit att Försvarets radioanstalt, FRA, ska få avlyssna all tele- och datatrafik över Sveriges gränser.

Avlyssning ska få ske så att man ska kunna möta alla former av hot från utlandet. För att skydda den personliga integriteten vill regeringen att Försvarets underrättelsenämnd ska övervaka FRAs spaning, och att ett särskilt integritetsskyddsråd inrättas vid nämnden.

Socialdemokraterna tycker inte att regeringen tagit integritetsfrågorna på tillräckligt stort allvar. Därför vill de att riksdagen ska få ökad insyn genom att ett oberoende kontrollorgan årligen rapporterar till riksdagen.

Socialdemokraterna vill också ha tydligare regler för hur information som blir tillgänglig genom signalspaning ska få användas och i vilka sammanhang tillstånd ska kunna ges.

Socialdemokraternas förslag

Ändra mandatet till ”yttre väpnat hot” så att även terrorism ingår i mandatet för försvarets underrättelseverksamhet.

Utred om domstol ska vara tillståndsgivare till signalspaning med undantag för regeringen.

Regeringens beslut ska inte kunna överprövas. Däremot vill vi utreda hur rättssäkerheten ska kunna stärkas, t ex genom ett yttrande från en domstol.

Tillståndsgivning ska gälla inriktning, beskrivning av behovet, proportionalitetsbedömning samt sökorden. Det ska även framgå vem som är uppdragsgivare.

Vi föreslår ett oberoende organ för efterhandskontroll med judiciell kompetens, integritetskompetens och parlamentarisk anknytning. Det skulle kunna vara den i SOU 2006:98 föreslagna Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden eller nuvarande Registernämnden.

Kontrollorganet vidarerapporterar till riksdagen minst en gång om året.

Kontrollorganet har en skyldighet att omedelbart rapportera till riksdagen om det finns minsta tveksamhet kring ett beslut från regeringen om signalspaning.

Vi vill se tydligare regler för hur information som fås vid signalspaning får användas.

En katalog bör upprättas för vilket integritetsintrång som får anses vara proportionerligt mot olika syften med försvarsunderrättelse.

En katalog för vad som får anses vara av synnerlig vikt för verksamheten och därmed medge signalspaning mot en enskild person.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.