Granskning belyser glapp i trygghetssystemen

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-12-20

Den som förlorar sin sjukpenning och står långt ifrån arbetsmarknaden behöver bättre stöd och insatser än dem Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan erbjuder, fastslår Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning.

De olika trygghetssystemen samspelar inte och därför hamnar vissa personer i en situation där de saknar inkomst och egen försörjning, konstaterar ISF i sin rapport. Dessa personer befinner sig i ett glapp mellan Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och a-kassornas ansvarsområden.

Enligt ISF behövs ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt program för denna grupp, med stöd i direkt anslutning till avslaget. Av 32 000 personer som fick avslag efter en tid med sjukpenning saknade enligt rapporten närmare 1 700 personer inkomst under minst tre månader efter avslaget. 

”Vi ser att inskrivna personer saknar inkomst för att de inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning och de stödprogram som finns är inte anpassade för den här gruppen”, konstaterar utredaren Peje Bengtsson i ett pressmeddelande.

Oavsett hur sjuk eller arbetsförhindrad en person upplever sig vara behövs enligt ISF tidiga stödinsatser hos Arbetsförmedlingen. Det gäller särskilt personer med svag arbetsmarknadsanknytning och personer som har haft sjukpenning under lång tid.

”Att människor hamnar mellan myndigheters ansvar är inget nytt problem, utan något som varit känt länge. Ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt program för de här personerna skulle täcka det behov av stödinsatser och ekonomisk trygghet som i dag saknas vid övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen”, framhåller Peje Bengtsson.

ISF rekommenderar regeringen att se över regelverken i socialförsäkringarna och att inrätta ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt program med tidiga insatser för denna målgrupp.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA