Kriminalvårdens häkte i Sollentuna.
Bild: Kriminalvården
Kriminalvårdens häkte i Sollentuna.

Häktad utan säng i två veckor – JO kritisk

KRIMINALVÅRDEN2023-09-14

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar häktet i Sollentuna för att en intagen under två veckors tid var placerad i en cell som saknade säng och bord. Häktet får också kritik för bristande dokumentation av isoleringsbrytande åtgärder.

Det ärende som föranlett JOs kritik mot häktet i Sollentuna rör en intagen som placerades där efter ett beslut om att han skulle vara isolerad. Enligt en anmälan från den intagne placerades han på en avdelning för intagna med särskilda behov, trots att han inte hade några sådana. Cellen saknade både säng och bord och han fick sova på en tunn madrass på golvet. När han klagade fick han en pall att använda som bord, men den var lika hög som stolen. Han fick därför sitta på golvet när han skulle äta och skriva. Enligt anmälan har detta inverkat kraftigt på hans möjligheter att förbereda sig inför rättegången.

Det var först sedan den häktades juridiska ombud begärt att mannen skulle få en säng som häktet ordnade en säng att sova i. Då hade den intagne fått hålla till godo med madrassen på golvet i drygt två veckor.

Kriminalvården förklarar i ett yttrande att det var på grund av platsbrist som den intagne placerades i ett sjukrum:

”I rummet fanns initialt dubbelmadrass på golvet, stol, TV, klockradio, hylla, mugg och anordning som gör att den intagne själv kan reglera inflödet av dagsljus. I ett sjukrum är säng och bord inte fastmonterad i vägg eller golv. Av säkerhetsskäl togs därför bord och säng ut”, skriver myndigheten.

JO Katarina Påhlsson konstaterar att det inte i utredningen kommit fram någon anledning till att den häktade skulle placeras i en cell med begränsad utrustning:

”Mot den bakgrunden får häktet Sollentuna kritik för att en sådan begränsning ändå ägde rum. Det är bekymmersamt, och ytterst en rättssäkerhetsfråga, om förhållandena försvårade för [honom] att bevaka sin rätt i brottmålsprocessen. Det är för övrigt anmärkningsvärt att cellen inte tillfördes säng och bord förrän [hans] ombud hörde av sig”, skriver JO.

JO kritiserar också det faktum att journalen inte visar att den intagne fått tillgång till de isoleringsbrytande åtgärder som han haft rätt till:

”För intagna som inte får vistas i gemensamhet är isoleringsbrytande åtgärder av grundläggande betydelse för att motverka de negativa följderna av frihetsberövandet. En åtgärd är verkningsfull och isoleringsbrytande i ordets rätta bemärkelse endast om den innebär att den intagne får en meningsfull mänsklig kontakt”, skriver JO i beslutet.

JO framhåller också vikten av att Kriminalvården dokumenterar sina åtgärder och beslut i den intagnes journal.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA