Hälften av de statsanställda har alldeles för mycket att göra

ARBETSMILJÖ2021-03-04
Varannan statsanställd upplever sig ha alldeles för mycket att göra på jobbet och var fjärde har det så stressigt att det inte finns tid att tänka på annat än arbetet, visar en ny undersökning från Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverkets nya arbetsmiljöundersökning vittnar om att arbetsbelastningen är tuff inom den statliga sektorn. Undersökningen bygger på siffror från SCB som samlades in under slutet av 2019 och inledningen av 2020. Statistiken bygger på svar från omkring 9 000 anställda varav ungefär 300 jobbar statligt.

Bara var tredje statsanställd uppger att de har en lagom arbetsbelastning och 51 procent svarar att de har alldeles för mycket att göra, vilket är högre än på arbetsmarknaden som helhet.

 

24 procent har det så stressigt på sin arbetsplats att man inte hinner tänka på annat än arbetet. Värst är stressen bland kvinnor.

Många tycks också må dåligt av sitt arbete, 41 procent av de anställda känner sig trötta och håglösa och var femte uppger att de känner olust inför att gå till arbetet.

Inte heller återhämtningen verkar fungera tillfredsställande. 32 procent svarar att de sällan kan ta pauser under arbetsdagarna, men siffran är ändå bättre än arbetsmarknaden i stort. Var tionde statsanställd svarar att de inte fick tillräckligt med vila mellan arbetsdagarna.

 

17 procent av de statligt anställda svarar att de blivit utsatta för våld eller hot om våld under de senaste tolv månaderna, vilket är fyra procentenheter högre än resten av arbetsmarknaden. Här är det i stället männen som är värst utsatta.

 

Det finns också positiva resultat i Arbetsgivarverkets undersökning, exempelvis att 83 procent svarar att de är nöjda med sitt arbete i stort och nästan lika många svarar att de har möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras.

”Vi ser att mycket fungerar bra inom staten men samtidigt finns det många utmaningar i arbetsmiljön att arbeta vidare med. Om de statliga arbetsgivarna ska kunna åtgärda och förebygga arbetsmiljöproblem finns inga genvägar. Det måste ske planerat och systematiskt”, kommenterar Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket resultaten i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.