Handläggare avskedad efter konflikter på jobbet

FÖRSÄKRINGSKASSAN2023-08-08

En handläggare på Försäkringskassan har avskedats på grund av sitt beteende, som enligt arbetsgivaren varit ”helt oacceptabelt i arbetslivet”. Handläggaren låg i konflikt med chefer och kollegor, och skickade mejl och sms som uppfattats som hotfulla.

Handläggarens anställning kantades enligt myndighetens personalansvarsnämnd av konflikter ända sedan starten i november förra året. Han var missnöjd med såväl handledare som chef, och situationen förbättrades inte då han fick byta handledare. Han ville inte heller använda myndighetens rutiner i handläggningen och uppvisade enligt utredningen kompetensbrister, samtidigt som han anklagade kollegor för inkompetens.

Trots täta samtal mellan enhetschefen och handläggaren eskalerade situationen. Handläggaren uttalade att chefen var narcissist och korrupt. Enligt protokollet från personalansvarsnämnden motsätter han sig att han skulle uttalat hot mot någon. Det framkommer att han anser att kritiken mot honom varit grundad på felaktig information som inte är förankrad i verkliga omständigheter.

Den avskedade handläggaren säger i en kommentar till Publikt att han lidit av psykisk ohälsa samt har diagnosen adhd. Det ledde till att han inte förstod rutinerna och misstolkade situationer.

– Jag har lärt mig mycket av det som hände, jag jobbar med mig själv och har gått vidare med mitt liv, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA