Annons:

HR-personal ska finnas på varje SiS-hem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2022-12-22

Det ska finnas minst en HR-generalist på varje institution som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, enligt ett centralt beslut av myndigheten. Kravprofil och uppdrag blir desamma för ungdomshem och LVM-boenden.

”I det utmanande bemanningsläge vi befinner oss i ser vi att myndigheten behöver stärka den samlade förmågan att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Att en likvärdig HR-funktion nu införs på alla våra ungdomshem och LVM-hem är ett viktigt steg för SiS kompetensförsörjning”, kommenterar Maria Emtfors, enhetschef vid SiS HR-avdelning, beslutet i ett pressmeddelande.

HR-generalisterna ska ansvara för det löpande HR-arbetet på varje hem och vara en del av SiS HR-organisation. I rollen ingår enligt pressmeddelandet att vara chefsstöd gällande kompetensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, villkor och avtal, löne- och kollektivavtalsförhandlingar, karriärutveckling och avveckling.

HR-avdelningen på huvudkontoret är ansvarig för att normera och följa upp arbetet, och ska ta fram en introduktion för samtliga HR-medarbetare. Att tillföra en särskild HR-kompetens kommer enligt SiS att innebära mer effektiva processer och en tydligare ansvarsfördelning.

”Kompetensförsörjningen är en prioriterad fråga för SiS och införandet av HR-generalister utgör en del i myndighetens kraftsamling. Övriga funktioner på våra institutioner kommer att avlastas och därmed i högre grad kunna fokusera på sina respektive huvuduppdrag”, framhåller Maria Emtfors.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö SiS
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA