Infrastrukturprojekt kan få en halv miljard

INFRASTRUKTUR2021-03-19
Regeringen ställer sig bakom att ansöka om medfinansiering av fem svenska infrastrukturprojekt hos EU. De fem projekten innebär en sammanlagd satsning om en halv miljard svenska kronor.

Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, har utlyst en möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturprojekt som syftar till att avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade ”missing links” i transportsystem. Utlysningen riktar sig till arbeten med att ta fram studier och tekniska underlag.

”Med smart infrastruktur bygger vi Sverige starkt. Jag är glad det finns flera bra projektförslag som regeringen nu kan tillstyrka. Sverige har projektdeltagare i fler än 10 procent av EUs samtliga CEF-projekt – det är en imponerande siffra för ett av Europas minsta länder”, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth, S, i ett pressmeddelande.

Ansvaret för samordningen av den svenska ansökan har legat på Trafikverket. Regeringen kommer att ta slutgiltig ställning till projekten innan ansökningen skickas in till CEF. Kostnaden för projekten beräknas till cirka 47,8 miljoner euro, varav hälften kan sökas i bidrag och den andra hälften är egenfinansiering.

Regeringen tillstyrker följande fem objekt

  • Järnvägsprojekt genom Bergslagen, Hallsberg-Degerön, delen Hallsberg-Stenkumla.
  • Järnvägsprojekt Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
  • Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
  • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) i Göteborg.
  • Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) i Luleå.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.