Det finns ett flertal brister på arbetsplatsen, vilket gör att administratören inte kan hållas ansvarig för att en intagen släpptes fri på felaktiga grunder, enligt åklagaren.
Bild: Getty Images
Det finns ett flertal brister på arbetsplatsen, vilket gör att administratören inte kan hållas ansvarig för att en intagen släpptes fri på felaktiga grunder, enligt åklagaren.

Inget åtal mot anställd efter att fånge släppts av misstag

KRIMINALVÅRDEN2021-01-27

En administratör inom Kriminalvården åtalsanmäldes av arbetsgivaren sedan en intagen släppts fri av misstag. Nu läggs utredningen ned, eftersom det snarare var brister på arbetsplatsen som låg bakom felet, skriver åklagaren i sitt beslut.

En vikarierande administratör på en av Kriminalvårdens anstalter i Mellansverige hade gjort en anteckning om att en intagen som inom kort skulle friges villkorligt, i själva verket skulle stanna kvar på anstalten för att avtjäna resten sitt straff.

När den ordinarie administratören kom tillbaka till jobbet missade hen dock den anteckningen, vilket ledde till att den intagne sedermera frigavs på felaktiga grunder i slutet av december 2018, skriver myndighetens personalansvarsnämnd i ett beslut.

Personalansvarsnämnden åtalsanmälde därför den ordinarie administratören för tjänstefel.

”Den som befattar sig med beslut som rör frihetsberövande av klienter ska iaktta särskild stor omsorg och noggrannhet vid handläggningen av sådana frågor”, skrev personalansvarsnämnden då.

Man konstaterade samtidigt att rutinerna kring frisläppandet av intagna på den aktuella anstalten var undermåliga.

Åklagaren lägger nu ned utredningen med motiveringen att administratören inte kan hållas ansvarig för den felaktiga frigivningen, eftersom det finns ett flertal brister på arbetsplatsen. Som exempel tas att det saknas arbetsbeskrivning och lokala anvisningar på anstalten.

”Under de förutsättningarna kan den enskilda tjänsteman inte veta vad som åligger honom eller henne och ett straffrättsligt ansvar blir inte heller aktuellt”, skriver åklagaren i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA