Insatser mot hot och våld ska granskas

ARBETSMILJÖ2021-11-17
Riksrevisionen inleder en granskning av om regeringens och myndigheternas insatser för att förebygga och hantera trakasserier, hot och våld mot statligt anställda varit ändamålsenliga och effektiva.

Trakasserier, hot och våld mot statligt anställda riskerar att drabba enskilda medarbetare hårt, konstaterar Riksrevisionen i ett pressmeddelande. I pressmeddelandet framhålls också att trakasserier, hot och våld kan utgöra ett hot mot en rättssäker statlig förvaltning, och även påverka effektiviteten, eftersom det kan försvåra handläggningen och kompetensförsörjningen för myndigheterna. Därför inleder Riksrevisionen nu en granskning av hur regeringen och myndigheterna arbetar för att förebygga och hantera trakasserier, hot och våld mot statligt anställda.

Myndigheterna kan vidta ett antal förebyggande åtgärder, skriver Riksrevisionen. Det kan handla om att analysera riskerna och se över den fysiska miljön, men också om att arbeta för en organisationskultur där medarbetarna är rustade att hantera oförutsedda händelser på ett säkert sätt.

”När det väl inträffar en incident är det också viktigt att ha fungerande rutiner för rapportering och ett väl fungerande stöd till de medarbetare som blivit utsatta”, understryker riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Det har publicerats flera offentliga rapporter som visat att det är relativt vanligt med framför allt trakasserier mot statligt anställda tjänstemän, skriver Riksrevisionen. Myndigheten pekar på en undersökning som Statskontoret genomförde 2018, där nio av tio tillfrågade myndigheter svarade att det fanns en risk för att deras anställda utsätts för trakasserier, hot eller våld i tjänsteutövningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.