JO kritiserar Arbetsförmedlingens tillgänglighet

ARBETSFÖRMEDLINGEN2023-11-15

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Arbetsförmedlingen för bristande tillgänglighet. Knappt 20 procent av dem som under hösten 2022 försökte kontakta Arbetsförmedlingen via chatt nådde fram till en handläggare. ”Att en myndighet är så svår att nå är självfallet inte acceptabelt”, skriver JO Thomas Norling i ett beslut.

JO riktar i sitt beslut allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för brister i förhållande till kraven på god förvaltning. Myndigheten kritiseras bland annat för bristande tillgänglighet och service samt för att ha agerat i strid med legalitetsprincipen.

I en anmälan till JO i oktober 2022 berättade anmälaren att det varit svårt att nå Arbetsförmedlingen via både telefon och chatt. När hon försökt ringa hade hon vid ett tillfälle blivit bortkopplad redan innan hon hunnit komma till telefonkön. Hon berättade också att hon gått miste om aktivitetsersättning därför att det inte gått att lämna in aktivitetsrapport via myndighetens webbplats. 

I ett svar till JO bekräftar Arbetsförmedlingen att vart femte telefonsamtal under september och oktober 2022 avslutades innan den uppringande ens nått fram till kön. Försök att via chatten få kontakt med en handläggare misslyckades i fyra fall av fem. Enligt svaret till JO arbetar myndigheten aktivt med bland annat rekrytering samt med administrativa och tekniska lösningar för att förbättra tillgängligheten.

Arbetsförmedlingen förlänger rutinmässigt tiden för att lämna in aktivitetsrapporter vid driftstörningar på webbplatsen. JO konstaterar i sitt beslut att den rutinen saknar författningsstöd och strider mot legalitetsprincipen. Enligt ett internt handläggarstöd ska meddelanden till arbetslöshetskassor inte skickas i en viss situation. Men några undantag från myndighetens underrättelseskyldighet finns inte och JO uttalar att det inte är acceptabelt att utfärda interna anvisningar som står i strid med gällande lagstiftning. 

”Både reglerna om aktivitetsrapportering och myndighetens skyldighet att underrätta arbetslöshetskassan om den enskilde missköter arbetssökandet utgör delar av det kontrollansvar som regeringen ålagt Arbetsförmedlingen. Genom det arbetssätt och de rutiner som beskrivits ovan har myndigheten underlåtit att fullgöra det ansvaret. Det ser jag allvarligt på”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut. 

Arbetsförmedlingen får också kritik för bristande tillgänglighet. Det är inte acceptabelt att en myndighet är så svår att nå, slår JO fast:

”Det faktum att anmälningar om bristande tillgänglighet återkommer hos JO tyder på att problemen inte bara varit tillfälliga och att Arbetsförmedlingen har svårt att komma till rätta med dem. Arbetsförmedlingen förtjänar kritik för den bristande tillgängligheten”, skriver JO i beslutet. 

JO noterar att det varit svårt att få klara besked och svar ifrån Arbetsförmedlingen på frågor som ställts av JO under utredningen. Det är enligt JO oacceptabelt:

”De aktuella ärendena visar att det finns stora brister hos Arbetsförmedlingen inom flera områden som gäller kravet på god förvaltning. Sammantaget förtjänar myndigheten allvarlig kritik för dessa brister”, skriver Thomas Norling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA