Bild: Pernille Tofte

JO kritiserar ingripande mot journalister

POLISEN2023-03-24

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten sedan sju beväpnade poliser ingripit mot två SVT-journalister utanför polishuset i Rinkeby. Ingripandet innebar enligt JO att journalisternas rätt att anskaffa uppgifter kränktes. ”Jag ser allvarligt på det inträffade”, kommenterar chefs-JO Per Lennerbrant händelsen.

Chefs-JO Per Lennerbrant kritiserar Polisen för att utan stöd i lag ha ingripit mot två journalister från SVT som filmade vid polishuset i Rinkeby. Polisingripandet hindrade enligt ett pressmeddelande journalisterna i deras arbete och medförde att deras rätt att anskaffa uppgifter till ett tv-inslag kränktes.

”Poliser måste alltid ha klart för sig vilka rättsliga förutsättningar som gäller. Det är särskilt viktigt när ingripanden riskerar att hamna i konflikt med principer på yttrandefrihetens område”, påpekar Per Lennerbrant i ett pressmeddelande.

SVT Nyheter i Stockholm anmälde det inträffade till JO. Enligt anmälan hade sju beväpnade poliser ingripit mot två av redaktionens anställda journalister. Under ingripandet hindrade poliserna en av journalisterna från att filma och höll kvar honom på platsen. Polisen beslagtog också journalistens kamera och granskade innehållet i den. Enligt Polisen var syftet att utreda om brott begåtts mot avbildningsförbudet i skyddslagen, eftersom polishuset är ett skyddsobjekt.

”Jag utgår ifrån att journalisternas syfte med att filma vid polishuset var att publicera materialet i ett grundlagsskyddat medium. Vid den aktuella tidpunkten var dock, enligt ett avgörande från Högsta domstolen, skyddslagens bestämmelser inte tillämpliga”, konstaterar Per Lennerbrant.

Under sin utredning har JO haft tillgång till övervakningsfilmer från händelsen. Av filmerna framgår att journalisten som filmade visade sin legitimation och att ett par av poliserna gick bort till en bil med SVT-logotyp där den andra journalisten satt.

”Jag kan av filmerna och vad som i övrigt framkommit inte dra någon annan slutsats än att det redan efter en kort stund måste ha stått klart att det var journalister från SVT som filmade inför ett tv-inslag. Polisen skulle då omedelbart ha avbrutit ingripandet och lämnat tillbaka kameran. Jag ser allvarligt på det inträffade”, kommenterar Per Lennerbrant beslutet i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.