Polischef får allvarlig JO-kritik

POLISEN2023-05-16

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot en lokalpolisområdeschef för att utan stöd i lag ha hindrat en journalist från att filma vid ett polishus. JO Per Lennerbrant kallar agerandet oacceptabelt, men väljer ändå att inte väcka åtal. Möjligheten att påverka utgången i ärendet är större om JO utreder det som ett tillsynsärende, säger han till Publikt.

Av:  Peter Nordebo,  Börge Nilsson

Det var sedan en medarbetare vid SVT intervjuat en polis utanför det aktuella polishuset som han filmade klippbilder. Eftersom polishuset är ett skyddsobjekt är det i sig förbjudet att avbilda det. Men JO konstaterar att reporterns filmande skyddades av den grundlagsfästa rätt att hämta in uppgifter för publicering i ett grundlagsskyddat medium som kallas anskaffarfriheten.

JO är därför mycket kritisk mot att polischefen inledde en diskussion med reportern och dennes chef om huruvida filmandet skulle bli föremål för en brottsutredning.

I ett pressmeddelande kallar JO Per Lennerbrant agerandet ”helt oacceptabelt”:

”Det strider inte bara mot kravet på saklighet i regeringsformen för en tjänstemans agerande, utan också mot hur misstankar om brott ska hanteras”, understryker han.

Lokalpolisområdeschefen sade till reportern att filmandet kunde vara brottsligt och att händelsen skulle utredas. Enligt pressmeddelandet inledde polischefen en diskussion med reportern och hans redaktionschef som närmast kan beskrivas som ett köpslående om huruvida filmandet skulle bli föremål för en brottsutredning. Diskussionen innebar ett underliggande hot om att reportern kunde bli misstänkt för brott om han inte gjorde som lokalpolisområdeschefen ville. Det ledde till att redaktionschefen kände sig tvungen att låta radera inspelat material.

JO konstaterar i sitt beslut att det som är avsett att framföras i ett grundlagsskyddat massmedium inte först får granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Någon på samtycke grundad rätt att granska innehållet i kameran har inte funnits. Det är inte heller tillåtet för en myndighet eller ett annat allmänt organ att på grund av innehållet förbjuda eller hindra framställning, offentliggörande eller spridning bland allmänheten av ett program eller en teknisk upptagning, om åtgärden inte har stöd i grundlagen.

”Bristen på dokumentation är särskilt graverande eftersom ingripandet innebar en så exceptionell åtgärd som att en journalist förmåddes att radera inspelat material som var avsett för publicering i ett grundlagsskyddat medium. Jag kan inte förstå frånvaron av dokumentation på annat sätt än att (lokalpolisområdeschefen) inte ville att hans åtgärder vid ingripandet skulle bli kända”, skriver Per Lennerbrant i beslutet.

JO får enligt sin instruktion själv väcka åtal i ett ärende. Men det sker mycket sällan, inte ens när det som i det här fallet förs fram mycket allvarlig kritik.

För Publikt motiverar Per Lennerbrant valet att inte väcka åtal i detta fall, trots den hårda kritiken:

– JO är framför allt en tillsynsmyndighet. Om jag inleder en brottsutredning och eventuellt väcker åtal så är det en domstol som i slutändan avgör hur fallet ska bedömas. Men inom ramen för tillsynsärendet är det jag som gör uttalandet och jag kan ge vägledning om hur vissa bestämmelser ska tillämpas, säger han.

Så det är mer effektivt att JO gör egna uttalanden?

– Ja, jag har större möjligheter att påverka vilka uttalanden som görs och utgången i ärendet om jag utreder det som ett tillsynsärende.

JO kan också lämna över handlingar till Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten för att de ska ta ställning till om en förundersökning ska inledas.

Har du lämnat över det här ärendet till någon annan?

– Nej, däremot utgår jag från att Polismyndigheten noterar det här, det kommer de ju att göra, och att de funderar på om det finns anledning för dem att ta det vidare. Men jag har inte gjort några uttalanden med den innebörden. Det finns heller ingenting som hindrar Polisen att ta det vidare till sin ansvarsnämnd om man skulle tycka att det var motiverat.

Finns det inte risk att myndigheter struntar i kritiken i ett tillsynsärende?

– Nej, det är inte min bild. Vi har löpande dialog med Polismyndighetens rättsavdelning framför allt. Min bild är att de tar JOs uttalande på mycket stort allvar, säger JO Per Lennerbrant.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA