JO kritiserar senfärdig åklagare och hennes chef

ÅKLAGARMYNDIGHETEN2022-05-17

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar en åklagare för att en polisutredning blev liggande så länge att flera av de brott som utretts hann bli preskriberade. JO kritiserar också chefen för åklagarkammaren.

I december 2019 lämnade Polismyndigheten över en samlad utredningshandling till åklagaren. Sedan gjorde åklagaren ingenting förrän i september 2021. Då lades majoriteten av brottsmisstankarna ned, flera av dem på grund av preskription. Enligt JOs beslut är en sådan handläggning givetvis inte acceptabel.

Enligt JOs utredning fick den ansvariga åklagaren möjlighet att avsätta tid för att gå igenom ärendet, men andra prioriterade uppgifter gjorde att hon inte använde sig av den tiden. Hon förde aldrig vidare till ledningen för åklagarkammaren att utredningen blivit liggande.

JO skriver att hon borde ha gjort klart för ledningen att ärendet inte kunde handläggas på det sätt som krävdes, och att det fanns en risk att brott skulle komma att preskriberas. JO kritiserar åklagaren för bristerna í handläggningen.

Enligt JO har också åklagarkammarens ledning ett ansvar för att handläggningen av ärendet inte var acceptabel. Det var inte tillräckligt att ledningen gav åklagaren möjlighet att avsätta tid för en genomgång av ärendet. Ledningen borde också ha följt upp att detta fick avsett resultat. Att åklagaren återkommande bad om utrymme för genomgång av ärendet var en tydlig signal för kammarledningen att mer behövde göras för att ärendet skulle hanteras på ett godtagbart sätt, skriver JO i beslutet.

Enligt JO kan kammarchefen, som har det yttersta ansvaret för arbetsledning och fördelning av ärenden vid kammaren, inte undgå kritik för bristerna i fråga om ledning och styrning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.