JO kritiserar undantagsregler

FÖRSÄKRINGSKASSAN2020-06-17
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Försäkringskassan för att myndigheten i ett informationsmeddelande gett anvisningar som skulle innebära att handläggningen strider mot lagen.

JO fick in en anmälan mot Försäkringskassan om att myndigheten föreskrivit att det i vissa fall skulle göras undantag från kravet på skriftlighet vid begäran om omprövning. JO konstaterar att socialförsäkringsbalken föreskriver att en begäran om omprövning ska göras skriftligt. Oavsett i vilket syfte det görs kan Försäkringskassan inte enligt JO bestämma att handläggningen ska genomföras på ett sätt som strider mot gällande lag.

Det var i ett så kallat informationsmeddelande med interna anvisningar som Försäkringskassan hade skrivit att undantag skulle göras från kravet på skriftlighet vid begäran om omprövning i vissa ärenden. I och med detta har Försäkringskassan gått utöver sina befogenheter, konstaterar JO. Bestämmelsen i socialförsäkringsbalken om omprövning är enligt JO tydlig och precis, och några undantag går inte att göra. Försäkringskassan har inte rätt att skapa en undantagsregel av praktiska skäl.

”Jag har ingenting att invända mot att myndigheter använder sig av interna anvisningar för att stödja handläggarna i deras arbete, men det är givetvis inte acceptabelt att en myndighet utfärdar anvisningar som står i strid med lagstiftningen. Detta gäller oavsett i vilket syfte anvisningarna utfärdas. Försäkringskassan förtjänar kritik för utformningen av informationsmeddelandet”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

Det aktuella informationsmeddelandet har upphört att gälla, och därför avslutar JO ärendet med den kritik som uttalats.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.