JO kritisk till lyhörda häktesceller

KRIMINALVÅRDEN2022-06-02

I två olika beslut kritiserar Justitieombudsmannen, JO, häkten för att ha lyhörda celler. I anmälningarna har intagna hävdat att det är sådant oväsen på nätterna att det inte går att sova. JO skriver att det är oacceptabelt att intagna kan utsätta varandra för hot och verbala angrepp genom väggarna.

JO har fått in anmälningar från intagna vid två av landets säkerhetshäkten, i Göteborg och i Huddinge. De intagna klagar på att det är lyhört och menar att det är ett sådant oväsen på nätterna att de mår dåligt och har svårt att sova. Anmälarna påstår också, enligt ett pressmeddelande från JO, att det förekommer hot mellan intagna, och att häktade som har restriktioner som innebär att de inte får ha kontakt med omvärlden ändå kan kommunicera med varandra. JO har också fått in en anmälan mot häktet Helsingborg där en intagen klagade över att det spelades samma rockmusik från eftermiddag till tidig morgon.

JOs utredning bekräftar enligt pressmeddelandet att det finns problem med lyhörda celler i vissa av landets häkten. JO Katarina Påhlsson ser allvarligt på detta:

”Det kan påverka möjligheterna att utreda brott och kan ha en negativ inverkan på allmänhetens förtroende för rättsväsendet”, konstaterar Katarina Påhlsson i pressmeddelandet.

Men problemet med lyhörda celler är enligt JO komplext. Helt ljudisolerade celler kan till exempel upplevas som mycket obehagliga och medföra hälsorisker för de intagna. De kan också enligt pressmeddelandet innebära säkerhetsrisker i arbetet.

Enligt JO har Kriminalvården inte nekat till att det förekommer hot mellan intagna, och att de på grund av de lyhörda cellerna kan framföra dem till varandra. Det är myndighetens ansvar att se till att såväl tryggheten som säkerheten för de intagna upprätthålls, skriver JO i beslutet: ”Det är oacceptabelt att intagna kan utsätta varandra för hot och andra verbala angrepp utan att häktespersonalen upptäcker det och kan vidta nödvändiga åtgärder.”

Katarina Påhlsson är kritisk till att problemen finns kvar trots att myndigheten känt till dem sedan lång tid tillbaka.

”Mot bakgrund av anmälarnas uppgifter, som jag inte har anledning att betvivla, är det tydligt att vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. De beskrivna förhållandena är varken förenliga med de grundläggande värden som ska genomsyra Kriminalvårdens behandling av intagna eller myndighetens uppdrag”, skriver hon i beslutet.

I ett annat beslut tar Katarina Påhlsson upp de negativa hälsoeffekterna av oönskade ljud. Eftersom redan själva frihetsberövandet riskerar att försämra intagnas hälsa är det enligt henne angeläget att miljö­för­hållandena i häkten liksom i anstalter ger intagna så bra förutsättningar som möjligt för en god hälsa. Anmälan mot nattlig rockmusik vid häktet i Helsingborg föranleder dock ingen åtgärd från JO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA