JO kritisk till Polisens Linköpingsmodell

POLISEN2022-05-06

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Polisen för den så kallade Linköpingsmodellen. Enligt JO har modellen brister när det gäller rättssäkerheten. JO kritiserar också Polisen för ett förhör som hållits med stöd av modellen.

I november 2019 höll polisen ett förhör med en då 16-årig flicka som misstänktes för narkotikabrott. Polisen sökte henne i hemmet, men när hon inte var där kom förhöret att hållas vid ett serveringsbord i en matbutik. Flickans mamma JO-anmälde senare polisen för agerandet i samband med förhöret.

Enligt Linköpingsmodellen, som tillämpats av polisen i flera år, och som ingår i polisens handbok för narkotikabekämpning, kan polisen göra hembesök hos unga mellan 15 och 18 år för att i ett tidigt skede avbryta ett begynnande missbruk. Hembesök kan göras om den unge misstänks bruka narkotika och en förundersökning inleds på grund av misstanke om brott.

I det aktuella fallet fick polispatrullen veta att flickan skulle befinna sig i mataffären och valde att åka dit och prata med henne där. Polismyndigheten hävdade i ett bemötande till JO att det inte var ett förhör som hölls med flickan, utan snarare ett samtal.

JO konstaterar i sitt beslut att reglerna kring hembesök bygger på att en förundersökning inletts, och enligt bestämmelserna om förundersökning finns ingen annan typ av samtal än förhör. Platsen och formerna för förhöret var i direkt strid med hänsynsprincipen och bestämmelserna, skriver JO. Polismyndigheten kritiseras därför för förhöret.

”När det gäller påståendena om att poliserna skulle ha uppträtt på ett kränkande och otrevligt sätt mot (flickan) står ord mot ord, och jag har inte underlag för att rikta någon kritik mot Polismyndigheten i den delen”, skriver JO Per Lennerbrant i sitt beslut.

I samband med granskningen av det enskilda fallet konstaterar JO att Polismyndighetens arbetsmetoder måste vara förenliga med gällande lagstiftning och uttalar tveksamhet till Linköpingsmodellen. JO ser också vissa risker i rättssäkerhetshänseende med arbetsmetoden.

JO utgår från att Polismyndigheten kommer att göra en översyn av modellen med anledning av beslutet. JO Per Lennerbrant förutsätter också att myndigheten kommer att analysera arbetsmetodens förenlighet med barnkonventionen. Det är enligt beslutet viktigt att varje barn som misstänks eller åtalas för att ha begått brott snarast och direkt ska underrättas om vilka anklagelserna är, och att få juridiskt biträde eller annan lämplig hjälp. Barnet får inte tvingas att avge vittnesmål eller erkänna sig skyldigt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.