JO kritisk till Polisens Linköpingsmodell

POLISEN2022-05-06
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Polisen för den så kallade Linköpingsmodellen. Enligt JO har modellen brister när det gäller rättssäkerheten. JO kritiserar också Polisen för ett förhör som hållits med stöd av modellen.

I november 2019 höll polisen ett förhör med en då 16-årig flicka som misstänktes för narkotikabrott. Polisen sökte henne i hemmet, men när hon inte var där kom förhöret att hållas vid ett serveringsbord i en matbutik. Flickans mamma JO-anmälde senare polisen för agerandet i samband med förhöret.

Enligt Linköpingsmodellen, som tillämpats av polisen i flera år, och som ingår i polisens handbok för narkotikabekämpning, kan polisen göra hembesök hos unga mellan 15 och 18 år för att i ett tidigt skede avbryta ett begynnande missbruk. Hembesök kan göras om den unge misstänks bruka narkotika och en förundersökning inleds på grund av misstanke om brott.

I det aktuella fallet fick polispatrullen veta att flickan skulle befinna sig i mataffären och valde att åka dit och prata med henne där. Polismyndigheten hävdade i ett bemötande till JO att det inte var ett förhör som hölls med flickan, utan snarare ett samtal.

JO konstaterar i sitt beslut att reglerna kring hembesök bygger på att en förundersökning inletts, och enligt bestämmelserna om förundersökning finns ingen annan typ av samtal än förhör. Platsen och formerna för förhöret var i direkt strid med hänsynsprincipen och bestämmelserna, skriver JO. Polismyndigheten kritiseras därför för förhöret.

”När det gäller påståendena om att poliserna skulle ha uppträtt på ett kränkande och otrevligt sätt mot (flickan) står ord mot ord, och jag har inte underlag för att rikta någon kritik mot Polismyndigheten i den delen”, skriver JO Per Lennerbrant i sitt beslut.

I samband med granskningen av det enskilda fallet konstaterar JO att Polismyndighetens arbetsmetoder måste vara förenliga med gällande lagstiftning och uttalar tveksamhet till Linköpingsmodellen. JO ser också vissa risker i rättssäkerhetshänseende med arbetsmetoden.

JO utgår från att Polismyndigheten kommer att göra en översyn av modellen med anledning av beslutet. JO Per Lennerbrant förutsätter också att myndigheten kommer att analysera arbetsmetodens förenlighet med barnkonventionen. Det är enligt beslutet viktigt att varje barn som misstänks eller åtalas för att ha begått brott snarast och direkt ska underrättas om vilka anklagelserna är, och att få juridiskt biträde eller annan lämplig hjälp. Barnet får inte tvingas att avge vittnesmål eller erkänna sig skyldigt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.