JO skriver av anmälningar om covidpass

JUSTITIEOMBUDSMANNEN2021-12-17
Justitieombudsmannen, JO, skriver av anmälningarna mot Folkhälsomyndigheten om covidpass, eftersom myndigheten agerat inom ramen för gällande regler. Också anmälningarna mot regeringen skrivs av.

JO har sedan i slutet av november fått in tusentals klagomål om vaccinationsbevis, som i huvudsak riktat sig mot riksdagen, regeringen och Folkhälsomyndigheten. De klagande har nästan undantagslöst hävdat att införandet av vaccinationsbevis strider mot grundläggande fri- och rättigheter och att åtgärden är oproportionerlig.

Nu har chefs-JO Erik Nymansson beslutat att skriva av anmälningarna med hänvisning till att Folkhälsomyndigheten enligt JO agerat inom ramen för sina befogenheter. Också anmälningarna mot regeringen skrivs av, med hänvisning till att JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden.

”Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter som preciserar när vaccinationsbevis kan användas. Min bedömning är att myndigheten inte har gått utöver sitt normgivningsbemyndigande och jag ser inte heller något annat skäl till att utreda klagomålen mot Folkhälsomyndigheten”, kommenterar Erik Nymansson sitt beslut i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till anmälningarna var att Folkhälsomyndigheten vände sig till regeringen med en hemställan om att regeringen skulle fatta beslut om ändring i begränsningsförordningen och införa vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. Regeringen beslutade senare i enlighet med hemställan.

”Hemställan, som inte utgjorde någon myndighetsutövning mot enskild, grundades på epidemiologiska bedömningar, som det inte är JOs uppgift att överpröva”, konstaterar Erik Nymansson.

JO konstaterar i pressmeddelandet att myndighetens huvuduppgift är att kontrollera om andra myndigheter följer de regler som gäller för hur ärenden ska handläggas. Det är i huvudsak en juridisk granskning av formella frågor. Av instruktionen för JO framgår att ombudsmännen inte får granska riksdagens ledamöter, regeringen eller statsråden.

”Jag är förhindrad att granska regeringen och kommer därför inte att utreda de klagomål som är riktade mot den. Övriga klagomål, som riktats mot andra än de nyss nämnda, ger inte heller anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida”, förklarar chefs-JO i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.