Kongress avgör vad förbundet ska heta

ST2018-05-16

Ska Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på förbundets extrakongress 23 maj. Förbundsstyrelsen står fast vid sitt ursprungliga förslag, Sterka.

Förra året föreslog förbundsstyrelsen att Fackförbundet ST skulle byta namn till Fackförbundet Sterka. Men när frågan skulle avgöras vid en extrakongress i oktober blev det aldrig någon omröstning, i stället återremitterades frågan.

Kritiken från kongressombuden handlade bland annat om hur processen skötts, att det inte fanns alternativa namn att ta ställning till – och att Sterka stavades med e och inte med ä.

Sedan dess har ytterligare namn­förslag samlats in, det har hållits namnkonferenser, och en fokusgrupp har diskuterat sju av namnen.

Extrakongressen får nu möjlighet att välja mellan Sterka, det nya förslaget Publikt – samma som medlemstidningen – och det befintliga namnet ST.

Men förbundsstyrelsen har inte ändrat uppfattning och förordar fortsatt att förbundet ska heta Sterka, säger STs ordförande Britta Lejon.

– Vi behöver byta namn. Vårt nuvarande namn är inte optimalt, vilket delvis beror på att det ser ut som en förkortning. Vi är övertygade om att om vi blir mer tydliga som avsändare så under­lättar det för oss att bli synliga och att kunna värva nya medlemmar bättre. Sterka är tänkt att signalera »tillsammans blir vi starka«, och »vi förbättrar och stärker villkoren för våra medlemmar«.

Bland ledande företrädare i förbundet går åsikterna om processen och förbundsnamnet isär.

STs avdelningsordförande inom Kriminalvården, Per Sunneborn, sitter i förbundsstyrelsen, men är likväl kritisk till att processen tagit alldeles för mycket kraft. Han är också negativ till att man fört in namnet Publikt och nu har tre namn i stället för två att ta ställning till, vilket ändrat förutsättningarna för röstningen. Men han tror inte att det blir något namnbyte.

– Publikt kommer vi aldrig att kunna få heta, för vi kommer inte få loss det rent juridiskt. Det är min bedömning.

Siv Norlin, avdelningsordförande för ST inom Försäkringskassan och ledamot i förbundsstyrelsen, är övertygad om att det spelar roll vad förbundet heter.

– Inte för oss som redan är med, men för andra utanför förbundet och för dem som vi vill ska gå med i ST.

Hennes avdelning har inte tagit ställning i namnfrågan, men stod bakom Sterka vid förra årets extrakongress.

Inte heller ST inom universitets- och högskoleområdet har beslutat om någon gemensam linje ännu. Men Alejandra Pizarro Carrasco, sektionsordförande för ST vid Stockholms universitet, tycker att processen måste få ett avslut:

– Jag tycker personligen att namnet ska signalera att det är anställda i staten som berörs, och där räcker vare sig Sterka eller Publikt ända fram. Men jag tror att vad det än blir kommer vi att kunna leva med det.

Karin Svenning, ordförande för ST inom Polisen, säger att hennes styrelse fortfarande är oenig.

– Jag har inte hört något om att det namn som tillkommit, Publikt, skulle ha ändrat på det. Det är viktigt med namnet, men det viktigaste är vad man fyller det med – innehållet.

Statstjänstemannaförbundet blev fackförbundet ST

Namnet ST är inte någon förkortning. Förbundet hette tidigare Statstjänstemanna­förbundet, men bytte namn 2003. Sedan dess är det full­ständiga namnet Fackförbundet ST. 2015 beslutades att förbundsnamnet skulle ses över – en process som ledde fram till förbundsstyrelsens förslag att byta namn till Fackförbundet Sterka.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

ST namnbyte Sterka
Inlagt av Sven Måhlén (ej verifierad) ons, 05/16/2018 - 14:06
ST:s tidskrift Publikt har väl inte haft juridiska problem att få heta Publikt; varför skulle förbundet få svårt med juridiken att antaga samma namn som den tidning man äger? En synpunkt på kongressens arbetsprocess och på anförd problematisering av att det nu finns fler namnförslag än två: Det finns ju egentligen bara två namnförslag som hittills planerats att läggas fram på kongressagendan; Publikt och Sterka. Det tredje "alternativet" är att ST kvarstår som förbundsnamn tills vidare, vilket ju tydligen blir konsekvensen om inget av de två namnförslagen vinner tillräckligt många röster. Ska det vara så svårt för en av det svenska samhällets smartaste fackliga sammanslutningar att orka ta ställning till TVÅ namn på en kongress? Jag skulle önska att det funnes fler förslag att diskutera och välja mellan; jag skickade in även namnförslaget Publica till namnberedningen. Vad har hänt med detta? Jag yrkar att kongressen tar upp även detta namnförslag på namnvalspunkten. Det spelar roll vad förbundet heter. Sterka ser fortfarande ut som en lång förkortning.
Inlagt av Maj Lassander (ej verifierad) fre, 05/18/2018 - 11:33
Jag tycker att vi struntar I namnbyte det är inte det som är det viktiga för att bli attraktiva för nya medlemmar det är vad vi gör och hur vi syns I bruset som är det viktiga. Om vi nu måste byta namn så tänker jag att Stärka med ä är väl det riktiga som ju då blir starka intenationellt. Sterka vet vi inte vad det är och är inte ett dugg tydligt. Nya svenskar kanske påpekar felstavningen :-) Vänliga hälsningar från Maj

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.