Konkurrensverket uppmärksammar korruption

KONKURRENSVERKET2018-12-07

Det är inte ovanligt att Konkurrensverket ser tecken på misstänkt korruption i samband med sin tillsyn. Det framgår av en ny rapport från myndigheten.

Enligt en ny rapport visar Konkurrensverkets erfarenheter att korruption kan förekomma i alla typer av ärenden som Konkurrensverket utreder, inte bara när det gäller upphandlingar och karteller.

I rapporten uppskattar Konkurrensverket att 15-20 procent av de senaste årens ärenden om misstänkta överträdelser av konkurrenslagen har haft indikationer på korruption. Bland upphandlingsärenden uppskattas andelen med tecken på korruption till mellan fem och tio procent.

”Även om det finns stor osäkerhet i dessa siffror så visar de ändå att tecken på korruption inte är ovanligt. Vi kommer att vara mer uppmärksamma på misstänkt korruption framöver och prioritera ärenden där vi misstänker att det finns sådana inslag”, kommenterar Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

De olika formerna av korruption kan påverka både offentlig upphandling och konkurrensen, konstaterar Konkurrensverket. Det handlar inte bara om uppenbara mutbrott där pengar och dyrbara gåvor eller förmåner kan vara inblandade. Det kan också vara fråga om vänskapskorruption, svågerpolitik och jävssituationer.

”Oavsett korruptionens form så kan den underlätta eller möjliggöra, och ibland kanske dölja eller försvåra, upptäckten av en överträdelse av konkurrens- och upphandlingsreglerna. Korruption snedvrider konkurrensen och är skadligt för både konsumenter och konkurrensen”, skriver Rikard Jermsten i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.