Kraftigt ökat tryck på frivården

KRIMINALVÅRDEN2022-06-15

Belastningen på frivården ökade kraftigt under förra året. Sammanlagt 11 109 personer påbörjade en verkställighet inom frivården under 2021. Det är en ökning med åtta procent jämfört med året innan.

Av de 11 109 personer som inledde en verkställighet inom frivården under 2021 var 1 763 kvinnor och 9 346 män. Totalt ökade antalet som inledde frivård med 859 personer jämfört med 2020, visar statistik som publicerats av Brottsförebyggande rådet, Brå.

På längre sikt har frivårdsinsatserna dock blivit färre. Antalet som påbörjade en verkställighet under 2021 var 23 procent färre än under 2012.

Den enskilt största ökningen av insatser inom frivården under 2021 var villkorlig dom med samhällstjänst. Det sammanlagda antalet sådana insatser ökade med 14 procent under året. Totalt påbörjade 3 008 personer en villkorlig dom med samhällstjänst. Av dessa var 397 kvinnor och 2 611 män.

1 778 personer påbörjade intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja, under förra året. Av dem var 293 kvinnor och 1 485 män. Jämfört med 2020 innebar det en ökning med totalt tio procent.

6 285 personer påbörjade skyddstillsyn under 2021. Det var en ökning med fem procent jämfört med 2020.

Under 2021 var totalt 5 758 personer villkorligt frigivna från fängelse med övervakning, en ökning med 484 personer eller nio procent jämfört med 2020. Påföljden ungdomsövervakning infördes från 1 januari 2021. Under året dömdes totalt 38 personer till sådan övervakning under året.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.