Kriminalvården vill ha färre korta straff

KRIMINALVÅRDEN2016-03-21
Kriminalvårdens chef Nils Öberg vill hellre se andra påföljder än korta fängelsestraff. Sju av tio fängelsestraff under de senaste tio åren har varit kortare än ett halvår, konstaterar han i en debattartikel.

Det finns alternativ till fängelse, som villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård, skriver generaldirektör Nils Öberg i Dagens Nyheter. Han framhåller också att ett annat alternativ, om den dömde vill och bedöms som lämplig, är att ett kort fängelsestraff avtjänas i hemmet med fotboja. 

Under perioden 2002-2014 var i genomsnitt 69 procent av fängelsedomarna kortare än sex månader. Oavsett orsak är det dags att ifrågasätta om användningen av korta straff är ändamålsenlig, anser Nils Öberg. Korta straff är negativa för Kriminalvården, eftersom incitamentet för den dömde att genomföra den verkställighetsplan som Kriminalvården upprättar och aktivt ta ansvar för sin kriminalitet minskar. Alternativet, att bara sitta av de korta fängelseveckor domstolen dömt ut, är ofta mer lockande.

”För att vi ska kunna fylla straffverkställigheten med konstruktiva insatser – behandling, stöd, påverkan och kontroll – krävs inte bara resurser och kompetens utan även tid. Några veckors inlåsning gör varken från eller till för en persons vilja och förmåga att lämna ett kriminellt liv”, skriver Nils Öberg.

Enligt Nils Öberg gör insatser i frihet större skillnad, och det svenska frivårdssystemet anses som ett av världens mest utvecklade. Frivårdsstraff kan göras längre, vara mer ingripande och utformas mer innehållsrikt och individanpassat. Därför vill Kriminalvården satsa på frivården med fyra åtgärder:

  • Den nya samtalsmetoden Krimstics ska lägga större fokus på klientens kriminalitet.
  • En frivårdsapp ska ge klienterna tydliga scheman och påminnelser för besök i frivården, psykiatrin eller beroendevården. Den ska göra det lätt att göra rätt.
  • Skärpt policy mot misskötsamhet, där konsekvenserna av att inte sköta sin villkorliga frigivning eller föreskrifterna vid skyddstillsyn är tydligare.
  • Intensivare utslussning där det återfallsförebyggande arbetet inför och under utslussning är i fokus.

”Rätt val av påföljd är en viktig förutsättning för att vårt arbete ska bli framgångsrikt, och våra resurser användas effektivt. Med den utgångspunkten är det mycket svårt att förstå poängen med den utbredda användningen av korta fängelsestraff”, skriver Nils Öberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.