Bild: Trullsa/Mostphotos

Kritik mot Försäkringskassans avslagsbeslut

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-03-30

Det finns stora brister i Försäkringskassans hantering av sjukpenning och aktivitetsersättning, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en rapport. Mer än vart tionde avslagsbeslut är inte tillräckligt utrett.

I elva procent av besluten att avslå ansökan om sjukpenning eller aktivitetsersättning har Försäkringskassan inte uppfyllt sin utredningsskyldighet. I ytterligare 37 procent av ärendena finns förbättringsbehov, skriver ISF i sin granskning.

”Det är ett problem att mer än var tionde person som får avslag på sin ansökan om ersättning får det utan att Försäkringskassan har utrett ärendet tillräckligt. Den enskilda personen har ofta sämre kunskap om kraven i regelverket än Försäkringskassan, och kan vara helt beroende av ersättningen för sin försörjning”, konstaterar projektledaren för granskningen Louise Grönqvist i ett pressmeddelande.

Också i de ärenden där Försäkringskassan enligt ISFs bedömning har uppfyllt sin utredningsskyldighet finns det kvalitetsbrister. ISF framhåller att det även finns brister i Försäkringskassans kommuniceringsbrev där den sökande informeras om att Försäkringskassan överväger att avslå ansökan. I flera av de ärenden som ISF granskat motiverar inte myndigheten tydligt varför de planerar att fatta beslut om avslag eller hur de värderar de underlag som finns i ärendet.

”Om inte Försäkringskassan tydligt motiverar sina överväganden om avslag blir det svårt för enskilda personer att påverka ärendet och förstå varför de inte har rätt till ersättning. Då finns risken att personen inte litar på att hen fått en rättssäker hantering av sitt ärende”, understryker Louise Grönqvist.

Enligt ISF behöver stödet till försäkringsutredarna utvecklas. I Försäkringskassans interna styr- och stöddokument beskrivs utredningsskyldigheten på ett övergripande sätt, men alltför mycket lämnas till den enskilda försäkringsutredaren att ta ställning till, anser ISF. Det kan vara svårt att avgöra var gränsen går för att fortsätta utreda viss information i ett ärende. Därför är det viktigt att myndigheten lyfter fram sådana gränsdragnings­problem i försäkringsutredarnas kompetensutveckling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA