Statskontoret ska göra ”skuggutredning”

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-05-27

Ännu en utredning ska granska brister i Försäkringskassans hantering av sjukförsäkringen. Denna gång är det Statskontoret som får i uppdrag att följa och bedöma den interna genomlysning som Försäkringskassan för närvarande gör på eget initiativ.

Under senare tid har omfattande kritik riktats mot både regelverket och Försäkringskassans bedömningar i ärenden om sjukförsäkringen. Det gäller inte minst sjukpenning och sjukersättning, där bland annat Publikt visat att allt fler får avslag på sina ansökningar. 

I en intervju i Publikt medgav Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg att det finns fog för kritiken, och att myndigheten därför startat en bred genomlysning av den egna verksamheten.

Nu får alltså Statskontoret i uppdrag att som oberoende part granska myndighetens interna utredning. Enligt ett pressmeddelande från socialdepartementet är syftet att ”säkerställa att Försäkringskassan vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda de brister som identifierats i förvaltningen av sjukförsäkringen.”

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, S, skriver i pressmeddelandet att det är mycket viktigt för regeringen att frågor som kommer upp i genomlysningen får genomslag. Statskontoret kan i sin ”skuggutredning” även lämna egna förslag till justeringar och förändringar av Försäkringskassans åtgärder.

Vid sidan av detta ska Statskontoret undersöka dels hur Försäkringskassans samordningsuppdrag kan utvecklas, dels huruvida de indikatorer och mått som används bland annat i uppföljning av verksamheten är ändamålsenliga.

Statskontoret ska lämna en första rapport senast 15 mars 2022 och en slutrapport ett år senare. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA