Statskontoret ska göra ”skuggutredning”

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-05-27
Ännu en utredning ska granska brister i Försäkringskassans hantering av sjukförsäkringen. Denna gång är det Statskontoret som får i uppdrag att följa och bedöma den interna genomlysning som Försäkringskassan för närvarande gör på eget initiativ.

Under senare tid har omfattande kritik riktats mot både regelverket och Försäkringskassans bedömningar i ärenden om sjukförsäkringen. Det gäller inte minst sjukpenning och sjukersättning, där bland annat Publikt visat att allt fler får avslag på sina ansökningar.  

I en intervju i Publikt medgav Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg att det finns fog för kritiken, och att myndigheten därför startat en bred genomlysning av den egna verksamheten.

Nu får alltså Statskontoret i uppdrag att som oberoende part granska myndighetens interna utredning. Enligt ett pressmeddelande från socialdepartementet är syftet att ”säkerställa att Försäkringskassan vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda de brister som identifierats i förvaltningen av sjukförsäkringen.”

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, S, skriver i pressmeddelandet att det är mycket viktigt för regeringen att frågor som kommer upp i genomlysningen får genomslag. Statskontoret kan i sin ”skuggutredning” även lämna egna förslag till justeringar och förändringar av Försäkringskassans åtgärder.

Vid sidan av detta ska Statskontoret undersöka dels hur Försäkringskassans samordningsuppdrag kan utvecklas, dels huruvida de indikatorer och mått som används bland annat i uppföljning av verksamheten är ändamålsenliga.

Statskontoret ska lämna en första rapport senast 15 mars 2022 och en slutrapport ett år senare.  

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.