Annons:

Kvinnliga chefer i staten fick större lönelyft

LÖNER2020-03-17

Lönerna i staten ökade med 2,4 procent förra avtalsåret, visar Arbetsgivarverkets årliga lönerapport. Kvinnliga chefer fick högre lönelyft än manliga chefer.

Arbetsgivarverkets rapport sträcker sig från september 2018 till september 2019. Reallöneökningen blev 0,6 procent under perioden. Under perioden hade 85 procent av de statsanställda lönerevision. Några verksamheter, däribland Polisen, har längre revisonsperioder än tolv månader och ingår därför inte i statistiken.

”Ser vi tillbaka på löneutvecklingen på lång sikt kan vi konstatera att anställda i staten haft en positiv reallöneökning i över 20 år, något som i stort sett också gäller hela arbetsmarknaden. De senaste tre åren har konjunkturen varit stark och inflationen har varit lite högre, vilket gjort att den reala löneutvecklingen växlat ned något, både i staten och på arbetsmarknaden i stort”, kommenterar rapportförfattaren Mårten Pappila utvecklingen i ett pressmeddelande.

I rapporten granskas också den genomsnittliga löneutvecklingen uppdelad på chefer och medarbetare. Statistiken visar att kvinnliga chefer hade något högre löneutveckling än manliga – 4,7 respektive 4,6 procent. För gruppen medarbetare var det tvärtom. Männen hade en något högre löneutveckling – 3,3 procent jämfört med 3,2 procent för kvinnor.

”Chefer som är kvinnor har flera år haft högre löneutveckling än chefer som är män och det kan delvis förklaras av att kvinnor som blir chefer oftare är yngre än män som blir chefer och att löneutvecklingen oftast är större i början av karriären”, påpekar Mårten Pappila.

För chefer var medellönen högre för kvinnor än för män, 55 900 kronor respektive 54 700 kronor, medan den bland övriga medarbetare var 35 900 kronor för kvinnor och 38 000 kronor för män.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA