Långsamt och fel – JO kritiserar Pensionsmyndigheten

PENSIONSMYNDIGHETEN2023-09-05

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten brustit i sin serviceskyldighet på flera sätt när en kvinna fick vänta nästan fem månader på ett tydligt svar på sin fråga.

Det ärende som föranlett JOs kritik rör en kvinna som anmält Pensionsmyndigheten sedan hon ställt en skriftlig fråga till myndigheten och fått vänta lång tid på ett svar.

”Den långsamma och bristfälliga hanteringen ledde till att det dröjde nästan fem månader innan kvinnan fick ett tydligt svar på sin fråga om hemvårdsbidrag, vilket är anmärkningsvärt”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

JO konstaterar att den långa svarstiden inte är förenlig med förvaltningslagens krav att hjälp ska ges utan onödigt dröjsmål. Eftersom det dessutom uppstod ett missförstånd mellan kvinnan och myndigheten påpekar JO att det av den anledningen fanns skäl för myndigheten att agera snabbt för att korrigera tidigare lämnad information.

JO påpekar dessutom att Pensionsmyndighetens svar var undermåligt utformade. Bland annat saknades namn och kontaktuppgifter till den handläggare som skrivit breven. JO uttalar att det i många fall kan vara lämpligt att ange sådana uppgifter i ett brevsvar, eftersom det gör det enklare och smidigare för den enskilde att ställa följdfrågor. Om flera brev skickas till den enskilde kan denne även ha ett intresse av att veta om breven skrivits av samma eller olika handläggare.

Det var enligt JO också olämpligt att kvinnan uppmanades att kontakta Pensionsmyndigheten per telefon, dels för att det var känt att hon hade nedsatt hörsel, dels för att myndigheten med stor sannolikhet hade problem med tillgängligheten i telefon vid tidpunkten för kvinnans kontakter.

”Pensionsmyndigheten har genom hanteringen av (ärendet) brustit i sin serviceskyldighet på flera sätt och förtjänar kritik för det. Jag förutsätter att myndigheten vidtar de åtgärder som krävs för att kunna uppfylla serviceskyldigheten gentemot dem som vänder sig till myndigheten. Detta ärende synliggör även att Pensionsmyndigheten fortfarande har problem med tillgängligheten. Jag kommer därför att vara fortsatt uppmärksam på den frågan”, skriver JO i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA