Lättare att rekrytera till staten

REKRYTERING2021-01-29

Det har blivit lättare att rekrytera kompetens till staten under pandemin, visar Arbetsgivarverkets kompetensbarometer. Samtidigt har det blivit svårare för myndigheterna att få anslagen att räcka till, enligt Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverkets nya digitala Kompetensbarometer motsvarar den tidigare Konjunkturbarometern. Barometern ska enligt ett pressmeddelande mäta utvecklingen av kompetensförsörjning och ekonomi hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Under hösten 2020 uppgav 44 procent av medlemmarna att de har brist på lämpliga sökande. Det är en kraftig minskning från 78 procent samma period förra året. Det är framförallt på it-området som det har det blivit lättare att rekrytera och även behålla personal.

”Vi ser klart och tydligt en pandemieffekt när det gäller möjligheterna att rekrytera. Detta följer ett historiskt mönster där en försämrad arbetsmarknad underlättar den statliga kompetensförsörjningen”, konstaterar chefsekonomen Roger Vilhelmsson i pressmeddelandet.

Den största kompetensbristen för myndigheterna finns inom området utbildning och forskning, även om också den bristen har halverats jämfört med förra året. Sedan förra hösten har bristen på it-kompetens minskat från 34 till 12 procent.

”It-bristen har länge varit hög inom de statliga verksamheterna och att den minskar är naturligtvis väldigt positivt. Regeringens krav på gemensam digital infrastruktur i offentlig sektor och att pandemin drivit fram en snabbare digitalisering i samhället har ökat behoven av nya it-satsningar”, understryker Roger Vilhelmsson.

Färre myndigheter uppger att det är svårt att behålla personal. Andelen har sjunkit från 33 procent hösten 2019 till 9 procent.

Enligt barometern fick hälften av myndigheterna ökad budget under förra året. Tre av fyra förväntar sig en ökning också 2021. Enligt många av medlemmarna hänger anslagen för personal och andra förvaltningskostnader inte med i samma utsträckning.

”Pandemin innebär att volymen på verksamheten ökar för många myndigheter. När anslagen ökar utan att också anslag för personal och förvaltning av myndigheterna hänger med finns risk för att satsningarna får sämre effekt”, kommenterar Roger Vilhelmsson utvecklingen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA