Levande orm används i utbildning

KRIMINALVÅRDEN2014-12-10

Deltagarna på Kriminalvårdens grundutbildning i Skåne går igenom »stressövningar« där de klappar ormar och utför uppdrag i kolsvarta rum med hög musik och inspelade skrik. ST riktar hård kritik mot utbildningen.

Den som vill få en tillsvidareanställning inom Kriminalvården behöver först bli godkänd på myndighetens grundutbildning. Enligt kursplanen ska utbildningen »förbereda medarbetarna såväl teoretiskt som praktiskt för det klientnära kriminalvårdsarbetet«. Deltagarna drillas bland annat i Kriminal­vårdens regelverk, säkerhetsarbete och värdegrund.

I momentet som handlar om stresshantering har man i Skåne valt att bland annat arbeta med levande ormar. En djurskötare bjuds in och medan var och en av deltagarna får hantera ormen ska de svara på faktafrågor om Kriminalvården, till exempel om olika typer av handfängsel.

Maria Rahn Andersson, som sitter i avdelningsstyrelsen för ST inom Kriminal­vården, är mycket kritisk.

– Jag kan över huvud taget inte se det pedagogiska värdet i de här övningarna. Man framkallar stress med metoder som är inspirerade av tortyrsituationer. Många tycker att det är väldigt obehagligt med ormar, ångesten kan gå upp i topp! Men de personerna kan ändå fungera utmärkt på ett jobb inom Kriminal­vården.

I en annan övning ombeds deltagarna att stoppa in handen i en stor kartong med »lufthål« utan att veta något om innehållet.

Därefter släpps de, en och en, utrustade med sköld och handfängsel, in i ett kolsvart rum med uppgift att »gripa någon«. När dörren stängs hörs stegrande musik. Ett okänt föremål stöter emot deltagarnas ansikten. Plötsligt hörs en kvinna skrika för sitt liv – men det finns ingen där att gripa.

– Det här är alarmerande. Det är ju som att gå in i spökhuset på ett tivoli. Det är mycket otäcka övningar som också kan dra åt pennalism. Det finns deltagare som har upplevt detta som oerhört obehagligt. Det här är inte något som vi står för inom Kriminal­vården, säger Maria Rahn Andersson.

Lisbeth Fernlöf, utbildningschef i Kriminalvårdens region syd, tycker inte heller att övningarna är realistiska.

– Nej, förmodligen kommer man inte i kontakt med några ormar dag­ligen, säger hon.

Men hon tycker ändå att de är relevanta.

– Stressövningen går ut på att möta en oväntad situation. Man vet aldrig vad som möter en bakom celldörren. Då måste man känna sina egna reaktioner och kunna hantera stress och press.

Maria Rahn Andersson håller inte med.

– De får utrustning som snarare hör ihop med ett arbete inom insats­styrkan. Vi arbetar aldrig så, vi skulle aldrig gripa någon ensam i kolmörker. Det finns ingen realism i det.

Enligt Lisbeth Fernlöf kan man välja att avstå från övningarna om man exempelvis har anmält ormfobi. Men man kan också få underkänt – och alltså gå miste om möjligheten till en tillsvidare­anställning – beroende på hur man hanterar situationerna.

Maria Rahn Andersson tycker att det är mycket allvarligt.

– Pressen under övningarna går inte att jämföra med stress som uppstår i vårt arbete. Det är helt fel att deltagare kan få underkänt på grund av den här typen av mycket märkliga övningar, säger hon.

UPPDATERING 2014-12-12.

Efter publiceringen i Publikt gör Lisbeth Fernlöf ett förtydligande. Enligt henne är övningarna - som ingår i en temadag om stresshantering – frivilliga, och kursdeltagarna ska inte bedömas utifrån det som händer under övningarna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Pia Juhlin Åstrand (ej verifierad) ons, 12/10/2014 - 13:37
Beskrivningen av kriminalvårdens grundutbildning - som dessutom förefaller vara en del av rekryteringsprocessen eftersom man måste bli "godkänd" - får mig att häpna. Och då menar jag inte "häpna" på ett nyfiket och positivt sätt. Upplägget låter helt oseriöst och det förvånar mig att en statlig myndighet (vars medarbetare ju ska rekryteras efter förtjänst och skicklighet) väljer att använda det. En fråga som inställer sig är: Har detta upphandlats? Och om det har upplägget vann upphandlingen: hur såg de förlorande anbuden ut?
Inlagt av Peter (ej verifierad) tors, 12/11/2014 - 11:41
ja vad ska man säga... så urbota korkat och det följer bara kvv.s anda att var och en region även fortsättningsvis har helt fria tyglar att utforma sina egna arbetssätt.. Sen kan Norrköping/Stockholm utforma nya arbetsordningar bäst dom vill..

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA