Löneskillnaden i stort sett oförändrad

JÄMSTÄLLDHET2024-06-20

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är i stort sett oförändrad sedan 2019, enligt statistik från Medlingsinstitutet. Förra året ökade skillnaden med 0,1 procentenhet till 10,0 procent.

Medlingsinstitutet har analyserat löneutvecklingen ur jämställdhetsperspektiv varje år sedan 2001. Årets rapport visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökade med 0,1 procentenheter under 2023 jämfört med 2022.

”Om man tittar på samtliga anställda har det endast varit mindre förändringar av löneskillnaden sedan 2019”, konstaterar generaldirektör Irene Wennemo i ett pressmeddelande.

Den genomsnittliga månadslönen bland kvinnor var förra året 37 800 kronor, medan genomsnittet bland männen var 42 000 kronor. Sedan Medlingsinstitutet med hjälp av standardvägning tagit hänsyn till tillgängliga förklaringsfaktorer återstår en oförklarad skillnad mellan könen på 4,8 procent.

Enligt statistiken är löneskillnaden oförändrad inom offentlig sektor, medan den har minskat något i privat sektor. 2023 minskade löneskillnaden för andra året i rad bland privatanställda arbetare och tjänstemän. I offentlig sektor ökade löneskillnaden bland anställda i staten och regionerna, medan den minskade något bland anställda i kommunerna.

”Förhoppningen om att brottet i utvecklingen mot jämställda löner skulle bli kortvarigt har kommit på skam. I rapporten lyfts några möjliga förklaringar. Ökningen av distansarbete i hemmet har ibland setts som en potentiell kvinnofälla. Det visar sig emellertid att skillnaderna i hemarbete mellan män och kvinnor är i princip obefintliga”, framhåller Irene Wennemo.

Enligt rapporten är gapet mellan kvinnors och mäns löner störst inom regionerna, där skillnaden är 17,8 procent. I staten är lönegapet 6,0 procent, i kommunerna 1,4 procent och i privat sektor 9,3 procent.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA