LOs gemensamma avtalskrav färdiga

AVTAL2011-08-30

LO-förbunden har nu enats om gemensamma krav inför den kommande avtalsrörelsen. Bland annat kräver förbunden en särskild kvinnopott och skärpta regler för att minska antalet visstidsanställningar.

Det drar ihop sig till en ny avtalsrörelse och LOs representantskap har nu beslutat att samordna sina avtalskrav. Bland annat kräver förbunden insatser som ska motverka löneorättvisorna mellan könen. En särskild pott ska därför gå till avtalsområden med en stor andel kvinnor och lågavlönade.

Förbunden kräver också skärpta regler för att minska antalet visstidsanställningar. Idag kan olika former av visstidsanställningar staplas på varandra och pågå upp till fem år. Detta vill LO-förbunden begränsa till maximalt två år.

Därutöver vill förbunden också se förbättrade avtalsförsäkringar. Den som drabbas av en arbetsskada ska få hundraprocentig ersättning för inkomstförlusten redan från den första sjukdagen.

Men fortfarande är kraven inte siffersatta. Om en knapp vecka, den 5 september, ska LOs styrelse formulera lönekraven i siffror.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.