Missnöje med chefen på Forum för levande historia

FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA2016-11-23

Personalen på Forum för levande historia riktar skarp kritik mot myndighetens ledning. En arbetsmiljöenkät visar att nio av tio medarbetare saknar förtroende för överintendenten. Fackliga företrädare och skyddsombud har skrivit till kulturdepartementet och begärt en granskning av förhållandena.

Förutom brevet till kulturdepartementet har facket också anmält myndigheten till Arbetsmiljöverket, som beslutat om vitesföreläggande på 100 000 kronor om inte arbetsmiljön förbättras.

Chefen för Forum för levande historia, överintendent Ingrid Lomfors, säger till Dagens Nyheter att hon är medveten om både arbetsmiljö- och förtroendeproblemen, men menar också att hon håller på att ta itu med dem. Som en följd av fackets brev har även hon skickat brev till departementet med en handlingsplan för hur problemen ska åtgärdas.

Där påpekas bland annat att en översyn pågår där alla medarbetare är involverade och att ett nytt förslag till organisation och ledning ska presenteras före årsskiftet. Ledningsgruppen kommer delvis att bytas ut och förstärkas.

I handlingsplanen påpekas också att kontakt har tagits med företagshälsovården för att se till att myndigheten lever upp Arbetsmiljöverkets krav och att det ska utarbetas en långsiktig plan för arbetsmiljöarbetet.

STs skyddsombud Mary Myklebust välkomnar det arbete som nu har påbörjats tillsammans med företagshälsovården och påpekar att skyddsombuden sedan i våras har arbetat för att detta ska ske skyndsamt.

Beträffande den pågående översynen säger hon att medarbetarna inte har något emot att den genomförs, men att det är viktigt att de får veta vad en ny chef vill med omorganisationen.

– Alla medarbetare har blivit intervjuade av en konsult, men vi har fått mycket lite information om översynen, till exempel vilka brister man vill förbättra eller vilka andra mål som ledningen har, säger Mary Myklebust.

Publikt har inte lyckats nå Ingrid Lomfors för ytterligare kommentarer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA