Myndighet ska ta fram stöd i arbete mot våld i hemmet

ARBETSLIV2022-03-08
Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att öka kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan få i arbetslivet. Enligt regeringen kan arbetsplatsen spela en viktig roll i arbetet med att förebygga och bekämpa våld.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande. För att våldet ska upphöra behöver arbete bedrivas på flera arenor och av många olika aktörer. Och här kan arbetsplatsen ha en central roll i arbetet med att förebygga och bekämpa våld, menar regeringen.

”Ju mer kunskap arbetsgivare har om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, desto lättare är det att uppmärksamma och stödja utsatta arbetstagare. Rätt kunskap och rutiner på arbetsplatsen kan göra livsavgörande skillnad för den som lever i en våldsam relation”, framhåller arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark i pressmeddelandet.

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att sprida information för att öka kunskapen om arbetslivets regelverk om anställda utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten ska ta fram ett praktiskt inriktat metodstöd, som ska vara frivilligt att använda för de arbetsgivare som vill utveckla sitt arbete.

I uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten föra dialog med bland andra Arbetsmiljöverket, länsstyrelserna, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Jämställdhetsmyndigheten ska också samverka med arbetsmarknadens parter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.