Annons:

Myndighet ska ta fram stöd i arbete mot våld i hemmet

ARBETSLIV2022-03-08

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att öka kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan få i arbetslivet. Enligt regeringen kan arbetsplatsen spela en viktig roll i arbetet med att förebygga och bekämpa våld.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande. För att våldet ska upphöra behöver arbete bedrivas på flera arenor och av många olika aktörer. Och här kan arbetsplatsen ha en central roll i arbetet med att förebygga och bekämpa våld, menar regeringen.

”Ju mer kunskap arbetsgivare har om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, desto lättare är det att uppmärksamma och stödja utsatta arbetstagare. Rätt kunskap och rutiner på arbetsplatsen kan göra livsavgörande skillnad för den som lever i en våldsam relation”, framhåller arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark i pressmeddelandet.

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att sprida information för att öka kunskapen om arbetslivets regelverk om anställda utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten ska ta fram ett praktiskt inriktat metodstöd, som ska vara frivilligt att använda för de arbetsgivare som vill utveckla sitt arbete.

I uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten föra dialog med bland andra Arbetsmiljöverket, länsstyrelserna, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Jämställdhetsmyndigheten ska också samverka med arbetsmarknadens parter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA